Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Show the MENU

SIR

05.01.2018
Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019   Na podstawie: 1)      art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów...
08.12.2017
W dniu 4 grudnia w Sali konferencyjnej Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” odbyła się współorganizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego konferencja „Czas na ekologię”. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w...
23.11.2017
''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”    Materiał opracowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa...
09.11.2017
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach został Partnerem w projekcie AFINET (AgroForestry Innovation NETworks) realizowanym przez 13 partnerów pochodzących z 9 krajów europejskich. Projekt jest finansowany ze środków Programu HORYZONT 2020. Szczegółowe...
13.10.2017
   ''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”    Materiał opracowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister...
06.10.2017
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja realizowana przez Partnera KSOW Piotra Korwin Kochanowskiego. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi....
04.10.2017
 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs w Bratoszewicach został jednym z interesariuszy i partnerów projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności MŚP w branży ekologicznej w regionie łódzkim” – SME ORGANICS  realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPE. Projekt jest realizowany przez Województwo...
03.10.2017
                    „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”    Materiał opracowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –...
08.09.2017
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja realizowana przez Partnera KSOW Piotra Korwin Kochanowskiego. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi....
28.08.2017
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja realizowana przez Partnera KSOW Piotra Korwin Kochanowskiego. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja ...

Strony