Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Komunikaty

Show the MENU
12.07.2019
   „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Rol-Szansa 2019 –...
28.06.2019
Producenci rolni, którzy ponieśli straty spowodowane czasowym wyłączeniem gospodarstwa z produkcji drobiarskiej w następstwie zastosowania środków...
22.06.2019
  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"     Operacja pn. Aktywizacja działalności...
20.01.2019
   Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przystąpił do wykonywania operacji polegającej na realizacji kompleksowych...