UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Krótkie łańcuchy dostaw w działaniu Współpraca - nowe rozporządzenie

Show the MENU

SIR

30.12.2020

Szanowni Państwo,

duże ułatwienia w tworzeniu grup operacyjnych obejmujących krótkie łańcuchy dostaw przygotowało Ministerstwo w zmianie do rozporządzenia "Współpraca". Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020" ogłoszone w dniu 29 grudnia 2020 roku jest dostępne pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002399/O/D20202399.pdf

Rolników produkujących w ramach ustawy o Rolniczym Handlu Detalicznym, Mol-e oraz dostawy bezpośrednie a także małych producentów win zapraszamy do konsultacji KŁŻ w biurze sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (telefonicznie i mailowo):

broker innowacji Anna Walas tel. 785 360 548 a [dot] walasatlodr-bratoszewice [dot] pl
broker innowacji Monika Szadkowska tel. 516 815 582 m [dot] szadkowskaatlodr-bratoszewice [dot] pl