Dyrekcja

Show the MENU

Dyrekcja:

Andrzej Karniszewski

 

Zdjęcie przedstawia Włodzimierza Lewandowskiego Dyrektora ŁODR
Włodzimierz Lewandowski

Kamila Sołtyszewska 

Maria Lis-Winciorska

Kierownicy Działów:

Kierownika Działu: Katarzyna Bryk
Zastępuje Kierownika Działu: Tomasz Liska

Kierownika Działu: Arkadiusz Krakowiak
Zastępuje Kierownika Działu: Waldemar Sender

Kierownik Działu: Anna Walas
Zastępuje Kierownika Działu: Małgorzata Bogdańska

 Kierownik Działu: Ewa Kłosińska

Kierownik Działu: Wojciech Beczkowski
Zastępuje Kierownika Działu: Michał Zimoń

Kierownik Działu: Janusz Szrama
Zastępuje Kierownika Działu: Andrzej Lis

Kierownik Działu: Gabriela Sadowska
Zastępuje Kierownika Działu: Beata Długołęcka

 Kierownik Działu: Halina Jasiniak

Kierownik Działu: Iwona Sut
Zastępuje Kierownika Działu: Magdalena Rożniata