Ogłoszenia

Show the MENU
Lp. Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert Data publikacji Uwagi
1 I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości... 19.10.2022, godz. 09:00 04.10.2022, godz. 11:07
2 I pisemny przetarg nieograniczony 30.06.2022, godz. 08:00 13.06.2022, godz. 12:47
3 I pisemny przetarg nieograniczony na najem, na okres 3 lat, nieruchomości budynkowej o pow. 537 m2, usytułowanej na działce o nr ewidencyjnym 25/14, położonej w miejscowości Kościerzyn, gm. Wróblew 16.01.2022, godz. 08:00 28.12.2021, godz. 11:03
4 Zapytanie Ceonowe na przeprowadzenie badania i oceny sprawozdań finansowych ŁODR zs. w Bratoszewicach za rok obrotowy 2021 i 2022. 29.10.2021, godz. 10:00 15.10.2021, godz. 11:59
5 I pisemny przetarg nieograniczony na najem, na okres 3 lat, garażu o pow. 18 m2 16.04.2021, godz. 08:00 01.04.2021, godz. 09:17
6 I pisemny przetarg nieograniczony na najem, na okres 3 lat, budynku, warsztatów o pow. 458,5 m2, usytuowanego na działce o nr ewidencyjnym 25/14, położonej w miejscowości Kościerzyn, gm. Wróblew 07.04.2021, godz. 08:00 22.03.2021, godz. 09:12
7 I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej staw rybny, o powierzchni 0,4615ha położonej na działce o nr ewidencyjnym 600 zlokalizowanej w Bratoszewicach, przy ul. Nowości 32 10.03.2021, godz. 08:00 22.02.2021, godz. 12:08
8 VI pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego 09.12.2020, godz. 12:43 25.11.2020, godz. 12:45
9 VI pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego 09.12.2020, godz. 12:41 25.11.2020, godz. 12:42
10 VI pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego 09.12.2020, godz. 12:39 25.11.2020, godz. 12:40

Strony