UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Piotrków Trybunalski

Show the MENU
22.07.2021
od 21 czerwca do 19 sierpnia ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na Modernizacje gospodarstw rolnych. Wspercie mozna otrzymać na inwestycje zwiazane z; * obszar A - rozwój produkcji prosiat, maksymalnie mozna uzyskać 900 tys. zł; *obszar B - rozwój produkcji mleka krowiego, wysokość...
26.03.2020
ARiMR  od 31 marca do 29 maja 2020 r. przyjmuje wnioski  o przyznanie pomocy na operacje typu"Modernizacja gospodarstw rolnych" Pomoc bedzie przyznawana rolnikom  w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji .Dofinansowanie wynosi: 50%  poniesionych...
19.03.2020
Od 31 marca do 29 maja 2020 r. Rusza nabór na Poddziałanie  6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw - Restrukturyzacja małych gospodarstw. Premia w wysokosci 60 tysięcy złotych wypłacana będzie w dwóch ratach: I rata - 80 % całkowitej wartości pomocy,...
19.03.2020
                                               Od 15.03.2020 r. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatnosci Rolno - środowiskowych - klimatycznych, płatności na działania Rolnictwo ekologiczne  lub działanie Dobrostan zwirząt. Rolnicy przystępujący do działań...
14.02.2020
 26.02.2020 R. SZKOLENIE DLA HODOWCÓW BYDŁA MLECZNEGO.
14.02.2020
Obszary ograniczeń przy ASF W procedurach zapobiegania rozprzestrzenianiu się  oraz zwalczaniu tej chorby wyznacza się różne obszary ograniczeń, w zależnosci od ryzyka jej wystąpienia; -  " obszar zagrożenia", zwany strefą niebieską, to teren, na którym stwierdza się występowanie ASF u trzody...
13.01.2020
        Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym, zasady ochrony przed ASF W celu ochrony stada przed afrykańskim pomorem świń konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji. Jest to niezbędne minimum, które powinno funkcjonować w każdym stadzie utrzymującym trzodę chlewną. 1....
29.08.2019
  W wrześniu rolnicy będą mogli ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc finansową na inwestycje w tzw. małą retencję, a w pażdzierniku na rolniczy handel detaliczny.   Pierwszy  nabór wniosków zaplanowano na wrzesień. W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” na...
04.10.2018
Zmiany w normach dobrej kultury rolnej oraz wymogach wzajemnej zgodności podyktowane zostały wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566, ze zm.), która zmieniła sposób realizacji wymogów dyrektywy azotanowej. Dotychczas na terenie kraju wyznaczone były obszary...
08.06.2018
Minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, które umożliwia rolnikom skorzystanie z odstępstwa w roku 2018 w zakresie dywersyfikacji upraw - jednej z...
09.02.2018
  W dniu 18.02.2018 roku (niedziela) o godz. 10.00 odbędzie się  w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. ul. 3 Maja 33, szkolenie dla pszczelarzy. Na spotkaniu omówiony zostanie temat „ Gospodarka pasieczna w ulach wielkopolskich”.  Wykład przeprowadzi pan Grzegorz Łągiewka...
26.10.2017
Województwo łódzkie jest zaliczone do obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego. Na tych obszarach wskazane jest realizowanie pakietu „Ochrona gleb i wód” z działania Rolno-środowiskowo-klimatycznego z PROW 2014-20.  Celem pakietu jest odpowiednie...
23.10.2017
Podobnie jak rolnicy realizujący program rolnośrodowiskowy (PROW 2007-2013), również rolnicy lub zarządcy realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne mają obowiązek prowadzić rejestr działalności rolnośrodowiskowej lub ekologicznej. Jeżeli rolnik realizuje...
06.10.2017
Szybko rośnie znaczenie  produkcji kukurydzy w Polsce. Kukurydza ma duże znaczenie w żywieniu bydła i trzody chlewnej. Jest jedną z najbardziej wydajnych roślin uprawianych przez człowieka. Kukurydza jest ponadto "sztandarową" rośliną w dziedzinie postępu odmianowego, wykorzystującego wszystkie...

Strony