Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Trzoda chlewna

Show the MENU

 Certyfikaty Zdrowia Stad Zarodowych Trzody Chlewnej PZHiPTCh „POLSUS” wg stanu na 07.12.2016 r.
Logotyp firmy POLSUS

Lp.Imię i nazwiskoRasyKontakt Województwo
1.Paweł Nowakwbpkom. 601 482 134dolnośląskie
2.

Jadwiga i Zdzisław Żółkiewscy

Krzysztof Żółkiewski 

pbz, duroc, hampshire, pietrain

tel. 76 866 40 76
kom. 504 202 489

dolnośląskie
3.

AGRO-WRONIE Spółka z o.o. we Wroniu

Sławomir Biegniewski

Aleksandra Wysocka 

wbp, pbz, duroc, pietraintel. 56 689 01 69
kom. 606 338 464
kujawsko-pomorskie
4.Marek Gręźlikowski wbp, pbz, hampshire, duroc, pietraintel. 56 678 67 16
kom. 606 558 153
kujawsko-pomorskie
5.OHZZ Sp. z o.o. w Chodeczkuwbp, hampshiretel. 54 284 91 10
      54 284 66 86
kom. 693 103 266
kujawsko-pomorskie
6.Daniel Walterskipbz, duroctel. 56 645 91 11
kom. 534 071 254
kujawsko-pomorskie
7.Włodzimierz Włodarskiwbptel. 54 272 41 24
kom. 604 575 518
kujawsko-pomorskie
8.Ewa i Janusz Linkawbp, pbztel. 43 821 53 52
kom. 604 178 436
łódzkie
9.Kazimierz Ogurekpbztel. 18 441 48 85
kom. 605 312 129
małopolskie
10.Grzegorz Pruszkowskiwbp, pbz, duroctel. 23 661 21 14
kom. 508 984 463
mazowieckie
11.Jan Dambońpbztel. 77 487 57 08
kom. 511 981 787
opolskie
12.Joachim Krawczykpietraintel. 77 421 57 39
kom. 519 105 777
opolskie
13.Marek Mokwa   pbz   kom. 605 346 075pomorskie
14.Adam Cichypbztel. 41 351 22 93
kom. 502 301 229 
świętokrzyskie
15.Alfred Łach pbz, duroc, pietraintel. 41 352 93 32
kom. 880 615 785
świętokrzyskie
16.Tomasz Bujakwbp, pbz, duroc, pietrainkom. 697 223 065wielkopolskie
17.Marian Kaczmarekpbztel. 61 427 05 49
kom. 692 544 510
wielkopolskie
18.Zbigniew Krzywdapbztel. 62 769  81 35
kom. 605 582 905
wielkopolskie
19.Adam Worochpbz, pietraintel. 65 547 11 56
kom. 604 248 250
wielkopolskie

Program Ochrony Zdrowia Stad Zarodowych

Koncentracja produkcji zwierzęcej i stała rozbudowa obsady ferm wiąże się z większym zagrożeniem epizootycznym. Wysoki status zdrowotny jest ważny szczególnie w stadach zarodowych, gdyż tylko w zdrowym i silnym organizmie mogą ujawnić się cechy genotypu, na podstawie których możemy ocenić faktyczną wartość użytkową danego osobnika. Nie zapominajmy, iż stada rodzicielskie dostarczają materiał dla towarowych ferm trzody chlewnej, gdzie każda infekcja, nawet na etapie podklinicznym, skutkuje pogorszeniem wskaźników ekonomicznych fermy, czyli spadkiem rentowności.

W celu poprawienia statusu zdrowotnego polskich stad zarodowych trzody chlewnej PZHiPTCh „POLSUS" wdrożył program monitoringu weterynaryjnego i bioasekuracji ferm. Głównymi zadaniami są diagnozowanie i eliminowanie konkretnych chorób oraz niedopuszczanie do rozprzestrzeniania się zarazków pomiędzy stadami. Pieczę nad programem sprawuje Rada Weterynaryjna, w skład której wchodzą: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, prof. dr hab. Marian Truszczynski, dr Piotr Kołodziejczyk, dr Marian Porowski.

Kontrola statusu zdrowotnego zwierząt przeprowadzana jest przez nadzorującego chlewnie lekarza weterynarii i obejmuje ona:

  1. badania kliniczne kontrolne przeprowadzane co 30 dni, we wszystkich grupach technologicznych (ZZZN, dyzenteria, adenomatoza, salomoneloza, pleuropneumonia, Mhp, świerzb, streptokokoza, choroba Glässera)
  2. badania kliniczne wykonywane w przypadku podejrzenia wystąpienia jednej z ww. chorób, tak by możliwe było postawienie dokładnej diagnozy, kontrola w laboratorium
  3. badania poubojowe wykonywane co 3 miesiące, mające na celu diagnostykę następujących jednostek: ZZZN, dyzenteria, salmoneloza, pleuropneumonia, Mhp, endopasożyty
  4. badanie serologiczne w kierunku: PRRS i  Leptospirozy (co 6 miesięcy)
  5. badanie wymazów z nosa w kierunku ZZZN od zwierząt nie szczepionych, w przypadku szczepień zaświadczenie lekarskie o prowadzonych szczepieniach
  6. liczba prób pobranych w stadzie określana jest na podstawie tabel opracowanych przez J.T Done (dla stada do 50 loch – 17 próbek)
  7. obowiązkowe szczepienia stada podstawowego przeciw parwowirozie i różycy dwa razy do roku (szczepionka inaktywowana)

Program bioasekuracji ma na celu niedopuszczenie rozprzestrzeniania się chorób pomiędzy fermami. W tym przypadku zadaniem nadzorującego lekarza weterynarii jest pomoc we właściwej organizacji fermy, ustaleniu punktów szczególnego ryzyka i kontrola przestrzegania zasad bioprewencji, ze zwróceniem uwagi min. na obecność śluzy sanitarnej, ograniczenie do koniecznego minimum wjazdu samochodów na fermę, kontroli odwiedzin fermy, obecność mat dezynfekcyjnych przed wejściem do budynków, przestrzeganie zasady „całe pomieszczenie pełne - całe pomieszczenie puste", poddawanie zakupionych zwierząt kwarantannie i aklimatyzacji.

Lekarz weterynarii sprawujący opiekę nad chlewnią zarodową raz na 6 miesięcy winien przygotować okresowy raport z wizyt, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat określający status zdrowotny stada.

Bratoszewice, 05.01.2017r.                             

C.Solarczyk: Aktualizacja na podstawie informacji PZHiPTCh”POLSUS”  -  (www.polsus.pl)

 

 Test