Pomoc techniczna

Show the MENU

SIR

POMOC TECHNICZNA OTRZYMANA OD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:

 

 

  "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." 

Tytuł operacji:  „Wydatki na funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w latach 2021-2022 - PROW 2014-2020."

 Operacja ma na celu:

1) Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

2) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania biura SIR oraz realizacja zadań SIR, w tym LPW, w ramach PROW 2014-2020.

3) Zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej do realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym Lokalnych Partnerstw ds. Wody w ramach PROW 2014-2020.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.