Pomoc techniczna

Show the MENU

SIR

POMOC TECHNICZNA OTRZYMANA OD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:

 

 

 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." 

 

Tytuł operacji:  „Wydatki na funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w latach 2020-2021 - PROW 2014-2020. 

Operacja ma na celu:

1) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania biura SIR oraz realizacja zadań SIR, w ramach PROW 2014-2020.

2) Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

3) Zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej do realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.