Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 06.11.2017 r. - 10.11.2017 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. 1.  W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed dwóch tygodni wyższa jest cena targowiskowa pszenicy o 2,0%, jęczmienia o 0,3%, mieszanki zbożowej o 5,7%, pszenżyta o 1,7%, niższa jest cena targowiskowa żyta o 1,4%, nie zmieniła się cena targowiskowa  owsa, ziemniaków jadalnych.
  2. 2.  W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 23,5%, pszenicy o 11,0%, jęczmienia o 11,3%,  owsa o 12,2%, mieszanki zbożowej o 18,0%, pszenżyta o 14,9%, ziemniaków jadalnych o 16,4%.
  3. 3.  W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed dwóch tygodni wyższa jest cena skupu  buhajków rzeźnych o 2,0%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 13,6%,  niższa jest cena skupu tuczników o 3,1%, cena skupu  macior o 1,6%, cena skupu   krów rzeźnych o 5,7%,  cena targowiskowa pary prosiąt o 10,1%,  nie zmieniła się cena skupu jałówek rzeźnych, cena  skupu cieląt rzeźnych.  
  4. 4.  W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 2,2%, cena skupu jałówek rzeźnych o 0,8%,  cena skupu krów rzeźnych o 0,5%, cena skupu cieląt rzeźnych o 1,6%, cena targowiskowa pary prosiąt o 13,6%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 25,0%, niższa jest cena skupu  tuczników o 4,1%, cena skupu macior o 3,8%.

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

06.11.2017 - 10.11.2017 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny   w złotych 1 dt

minimalna  

maksymalna

średnia

średnia   sprzed roku

żyto

50

70

57,2

46,3

pszenica

70

80

77,4

69,7

jęczmień

60

80

71,9

64,6

owies

55

70

60,8

54,2

mieszanka zbożowa

60

80

68,3

57,9

pszenżyto

60

74

66,9

58,2

ziemniaki jadalne

40

100

78,00

67,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 20 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny   w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna  

maksymalna

średnia

średnia   sprzed roku

tuczniki kl.1

3,80

5,00

4,39

4,58

maciory

2,60

3,70

3,04

3,16

buhajki

6,30

8,00

6,98

6,83

jałówki

5,00

7,40

6,07

6,02

krowy

2,50

6,00

4,17

4,15

cielęta

8,00

12,00

10,67

10,50

prosięta (para) do   15 kg wagi żywej

280

350

310

273

jaja kurze (mendel)

9,00

12,00

11,25

9,00

 *Ceny netto

 

Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

Waldemar Sender  

                                                                                                          

 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 32 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w październiku 2017 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia październik  2017

średnia wrzesień  2017

średnia  październik     2016

Saletra amonowa

107

106

105

Saletrzak

92

92

95

Mocznik

132

133

125

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

144

144

151

Sól potasowa 60% [K2O]

144

146

154

Fosforan amonu [NP] 18:46

196

194

199

Siarczan magnezu

114

124

122

Polifoska 6:20:30 [NPK]

158

157

166

Polifoska 8:24:24 [NPK]

161

160

172

*Ceny brutto

 

wrzesien-pazdziernik

pazdziernik-pazdziernik  

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 0,6%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży  mocznika o 0,8%, soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 8,1%,    nie zmieniła się  cena sprzedaży saletrzaku, superfosfatu wzbogaconego.  
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 1,9%, mocznika o 5,6%,  niższa jest cena sprzedaży  saletrzaku o 3,2%, superfosfatu wzbogaconego o 4,6%, soli potasowej o 6,5%, fosforanu amonu o 1,5%, siarczanu magnezu o 6,6%, polifoski [6:20:30] o 4,8%, polifoski [8:24:24] o 6,4%.

 

                                                                                                                                Waldemar Sender