Notowania i analiza cen

Show the MENU

 

 

 

 

 

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 08.08.2022 r. - 12.08.2022 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa żyta o 4,5%, pszenicy o 1,5%, jęczmienia o 5,1%, owsa o 4,0%, mieszanki zbożowej o 6,9%, pszenżyta o 3,1%, niższa jest cena targowiskowa ziemniaków jadalnych  o 13,4%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 95,7%,  pszenicy o 73,5%, jęczmienia o 81,3%, owsa o 91,2%, mieszanki zbożowej o 94,1%, pszenżyta o 76,1%,  ziemniaków jadalnych o 9,9%.
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena skupu tuczników o 3,0%, cena skupu macior o 12,3%, cena skupu buhajków rzeźnych o 7,7%, cena skupu jałówek rzeźnych o 2,9%, cena skupu krów rzeźnych o 6,2%, cena targowiskowa pary prosiąt o 13,6%, nie zmieniła się cena  skupu cieląt rzeźnych, cena targowiskowa mendla jaj kurzych.
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu  tuczników o 43,6%, cena skupu macior o 49,4%, cena skupu buhajków rzeźnych o 65,7%, cena skupu jałówek rzeźnych o 58,8%, cena skupu krów rzeźnych o 71,5%, cena skupu cieląt rzeźnych o 25,8%, cena targowiskowa pary prosiąt o 25,0%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 20,8%.                                                                               

           

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

08.08.2022 - 12.08.2022 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

110

160

135,8

69,4

pszenica

140

190

167,8

96,7

jęczmień

140

180

155,0

85,5

owies

110

150

130,0

68,0

mieszanka zbożowa

130

160

147,5

76,0

pszenżyto

130

160

143,9

81,7

ziemniaki jadalne

100

200

155,00

141,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 13 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

5,95

7,30

6,59

4,59

maciory

2,00

4,70

3,75

2,51

buhajki

10,00

15,00

11,93

7,20

jałówki

5,50

13,00

10,29

6,48

krowy

5,50

10,00

8,71

5,08

cielęta

10,00

15,00

13,00

10,33

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

500

500

500

400

jaja kurze (mendel)

10,50

15,00

13,95

11,55

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 14 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 

Waldemar Sender 

 

 

 

 

 

 

 Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 27 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w lipcu 2022 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

  1. A.  Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia

lipiec        2022

średnia     czerwiec               2022

średnia    lipiec        2021

Saletra amonowa

383

399

141

Saletrzak

349

372

124

Mocznik

498

517

199

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

339

288

181

Sól potasowa 60% [K2O]

390

367

167

Fosforan amonu [NP] 18:46

572

557

259

Siarczan magnezu

271

246

121

Polifoska 6:20:30 [NPK]

437

414

209

Polifoska 8:24:24 [NPK]

447

426

214

*Ceny brutto

 różnica w notowaniach w miesiącach czerwiec-lipiec 2022

różnica w notowaniach w miesiącach lipiec 2021 -lipiec 2022

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego[40] o 17,7%, soli potasowej o 6,3%,  fosforanu amonu o 2,7%, siarczanu magnezu o 10,2%, polifoski [6:20:30] o 5,6%, polifoski [8:24:24] o 4,9%, niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 4,0%, saletrzaku o 6,2%, mocznika o 3,7%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 171,6%, saletrzaku o 181,5%,  mocznika o 150,3%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 87,3%, soli potasowej o 133,5%,  fosforanu amonu o 120,8%, siarczanu magnezu o 124,0%, polifoski [6:20:30] o 109,1%,   polifoski [8:24:24] o 125,4%

Waldemar Sender