Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Notowania i analiza cen

Show the MENU

 Informacja o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego. 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 06.06.2022 r. - 10.06.2022 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa żyta o 9,7%, owsa o 0,4%, mieszanki zbożowej o 5,8%, pszenżyta o 1,4%, niższa jest cena targowiskowa pszenicy o 2,1%, jęczmienia o 0,5%, ziemniaków jadalnych o 5,8%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 97,3%,  pszenicy o 74,3%, jęczmienia o 76,5%, owsa o 61,3%, mieszanki zbożowej o 73,3%, pszenżyta o 77,9%,  ziemniaków jadalnych o 78,0%.
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena skupu tuczników o 0,5%, cena skupu macior o 4,3%, niższa jest  cena skupu buhajków rzeźnych o 3,9%, cena skupu jałówek rzeźnych o 3,1%, cena skupu krów rzeźnych o 3,2%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 1,4%, nie zmieniła się  cena targowiskowa pary prosiąt, cena targowiskowa mendla jaj kurzych.
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu  tuczników o 19,0%, cena skupu macior o 10,5%, cena skupu buhajków rzeźnych o 58,4%, cena skupu jałówek rzeźnych o 50,6%, cena skupu krów rzeźnych o 62,9%, cena skupu cieląt rzeźnych o 19,4%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 23,7%, nie zmieniła się cena targowiskowa pary prosiąt. 

Poziom cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 06.06.2022 - 10.06.2022 r.

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

120

160

143,8

72,9

pszenica

160

190

180,4

103,5

jęczmień

140

180

154,3

87,4

owies

110

150

128,2

79,5

mieszanka zbożowa

130

180

141,9

81,9

pszenżyto

130

170

150,0

84,3

ziemniaki jadalne

100

250

146,00

82,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 18 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

5,00

6,70

6,02

5,06

maciory

1,50

5,00

3,16

2,86

buhajki

9,00

14,00

11,45

7,23

jałówki

8,00

13,00

10,24

6,80

krowy

4,50

10,50

8,60

5,28

cielęta

8,00

16,00

12,33

10,33

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

400

400

400

400

jaja kurze (mendel)

10,50

15,00

14,10

11,40

 *Ceny netto

Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

Waldemar Sender 

 Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 26 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w czerwcu 2022 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

  1. A.  Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia

czerwiec        2022

średnia     maj                2022

średnia    czerwiec        2021

Saletra amonowa

399

401

139

Saletrzak

372

377

118

Mocznik

517

534

194

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

288

282

169

Sól potasowa 60% [K2O]

367

353

149

Fosforan amonu [NP] 18:46

557

506

243

Siarczan magnezu

246

215

128

Polifoska 6:20:30 [NPK]

414

400

187

Polifoska 8:24:24 [NPK]

426

416

189

*Ceny brutto

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego[40] o 2,1%, soli potasowej o 4,0%,  fosforanu amonu o 10,1%, siarczanu magnezu o 14,4%, polifoski [6:20:30] o 3,5%, polifoski [8:24:24] o 2,4%, niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,5%, saletrzaku o 1,3%, mocznika o 3,2%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 187,1%, saletrzaku o 215,3%,  mocznika o 166,5%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 70,4%, soli potasowej o 146,3%,  fosforanu amonu o 129,2%, siarczanu magnezu o 92,2%, polifoski [6:20:30] o 121,4%,   polifoski [8:24:24] o 125,4%.

Waldemar Sender