Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina wszystkim rolnikom poszkodowanym w wyniku sierpniowych klęsk żywiołowych o konieczności zgłoszenia tego faktu do ARiMR. Powinni to uczynić bezzwłocznie wszyscy, którzy obecnie korzystają ze wsparcia ARiMR lub zamierzają skorzystać z pomocy specjalnej. Zapraszamy do najbliższych placówek ARiMR – Biur Powiatowych lub Oddziałów Regionalnych.

 

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 04.09.2017 r. - 08.09.2017 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. 1.  W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed tygodnia  wyższa jest cena targowiskowa żyta o 2,7% i owsa o 0,6%, niższa jest cena targowiskowa pszenicy o 0,5%, jęczmienia o 0,1%, , mieszanki zbożowej o 0,5%,  pszenżyta o 0,6% i ziemniaków jadalnych o 2,5%.
  2. 2.  W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa wszystkich notowanych produktów: żyta o 22,8%, pszenicy o 10,7%, jęczmienia o 10,8%,  owsa o 12,6%, mieszanki zbożowej o 12,1%, pszenżyta o 17,4% oraz ziemniaków jadalnych o 1,3%.
  3. 3.  W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed tygodnia wyższa jest cena skupu tuczników o 1,0%, skupu macior o 1,8%, cena skupu krów rzeźnych o 9,0% i cena skupu cieląt rzeźnych o 4,5%, niższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 0,1%, cena skupu jałówek rzeźnych o 2,9%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,6%. Bez zmian pozostała cena targowiskowa pary prosiąt.  
  4. 4.  W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena skupu tuczników o 6,1%, cena skupu macior o 14,1 %, cena skupu buhajków rzeźnych o 1,5%,  cena skupu krów rzeźnych o 0,2%, cena skupu cieląt rzeźnych o 9,5%,  cena targowiskowa pary prosiąt o 21,4%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 5,2%, niższa jest jedynie cena skupu jałówek rzeźnych o 0,2%.

                                                                                                               

 

 

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

04.09.2017 - 08.09.2017 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

50

60

58,3

47,5

pszenica

70

80

77,3

69,8

jęczmień

60

80

71,0

64,1

owies

50

65

59,5

52,8

mieszanka zbożowa

65

70

65,0

58,0

pszenżyto

60

75

67,8

57,7

ziemniaki jadalne

50

100

78,00

77,00

 

 

 

Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 21 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

4,80

5,60

5,18

4,88

maciory

3,00

4,00

3,40

2,98

buhajki

6,00

7,80

6,80

6,70

jałówki

5,00

7,40

5,98

5,99

krowy

2,50

5,60

4,46

4,45

cielęta

8,00

13,00

11,50

10,50

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

340

340

340

280

jaja kurze (mendel)

7,50

12,00

9,15

8,70

 

*Ceny netto

 

Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

Wojciech Sztendel 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 32 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w lipcu 2017 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia lipiec  2017

średnia    czerwiec        2017

średnia  lipiec     2016

Saletra amonowa

113

113

120

Saletrzak

99

100

106

Mocznik

142

143

141

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

145

147

156

Sól potasowa 60% [K2O]

148

149

161

Fosforan amonu [NP] 18:46

198

196

217

Siarczan magnezu

117

118

118

Polifoska 6:20:30 [NPK]

158

159

170

Polifoska 8:24:24 [NPK]

162

164

177

*Ceny brutto

 

wykres różnicy miesięcznej

wykres różnicy rocznej

 

   

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży fosforanu amonu o 1,0%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,0%, mocznika o 0,7%, superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 0,7%,  siarczanu magnezu o 0,8%, polifoski [6:20:30] o 0,6%, polifoski [8:24:24] o 1,2%, nie zmieniła się  cena sprzedaży saletry amonowej.   
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży mocznika o 0,7%,  niższa jest cena sprzedaży  saletry amonowej o 5,8%, saletrzaku o 6,6%, superfosfatu wzbogaconego o 7,1%, soli potasowej o 8,1%, fosforanu amonu o 8,8%, siarczanu magnezu o 0,8%, polifoski [6:20:30] o 7,1%, polifoski [8:24:24] o 8,5%.

 

                                                                                                                                Waldemar Sender