UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 15.03.2021 r. - 19.03.2021 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

 1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa żyta o 11,0%,  pszenicy o 5,0%, jęczmienia o 5,2%, owsa o 2,9%,   mieszanki zbożowej o 3,3%, pszenżyta o 2,9%, ziemniaków jadalnych o 2,5%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 5,5%,  pszenicy o 11,8%, jęczmienia o 3,9%, owsa o 1,7%,   mieszanki zbożowej o 5,3%, pszenżyta o 2,1%, niższa jest cena targowiskowa ziemniaków jadalnych o 52,6%.
 3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena skupu tuczników o 31,7%, cena skupu macior o 32,4%,  cena skupu jałówek rzeźnych o 0,3%, cena skupu krów rzeźnych o 6,6%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 3,2%, cena targowiskowa pary prosiąt o 6,3%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,3%,  niższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 0,6%.
 4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 11,5%, cena skupu jałówek rzeźnych o 13,3%, cena skupu krów rzeźnych o 6,2%, niższa jest cena skupu  tuczników o 15,2%, cena skupu macior o 23,6%, cena skupu cieląt rzeźnych o 6,7%, cena targowiskowa pary prosiąt o 45,2%, nie zmieniła się cena targowiskowa mendla jaj kurzych.                                                                                   

            

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

15.03.2021 - 19.03.2021 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

55

80

70,6

66,9

pszenica

80

110

96,0

85,9

jęczmień

72

100

87,1

83,8

owies

60

80

71,9

70,7

mieszanka zbożowa

65

90

79,0

75,0

pszenżyto

70

90

78,2

76,6

ziemniaki jadalne

60

120

83,00

175,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 20 targowiskach gminnych.

 B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

4,00

5,70

4,86

5,73

maciory

2,20

4,15

2,78

3,64

buhajki

5,09

8,00

7,00

6,28

jałówki

4,63

8,00

6,46

5,70

krowy

3,50

5,50

4,82

4,54

cielęta

8,00

12,00

10,50

11,25

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

340

340

340

620

jaja kurze (mendel)

9,00

13,50

11,40

11,40

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 14 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 Waldemar Sender 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                 

 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 28 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w marcu 2021 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia

marzec     2021

średnia        luty        2021

średnia  marzec     2020

Saletra amonowa

133

118

120

Saletrzak

115

102

107

Mocznik

183

155

144

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

163

160

158

Sól potasowa 60% [K2O]

145

148

162

Fosforan amonu [NP] 18:46

219

206

190

Siarczan magnezu

117

112

114

Polifoska 6:20:30 [NPK]

174

169

170

Polifoska 8:24:24 [NPK]

180

173

175

*Ceny brutto

 

luty-marzec 2021

marzec-marzec 2021

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 12,7%, saletrzaku o 12,7%, mocznika o 18,1%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 1,9%, fosforanu amonu o 6,3%, siarczanu magnezu o 4,5%, polifoski [6:20:30] o 3,0%, polifoski [8:24:24] o 4,0%,  niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 2,0%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,8%, saletrzaku o 7,5%,  mocznika o 27,1%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 3,2%, fosforanu amonu o 15,3%, siarczanu magnezu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 2,4%,   polifoski [8:24:24] o 2,9%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 10,5%. 

  Waldemar Sender

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, mocznika o 0,8%, superfosfatu wzbogaconego o 2,1%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 2,6%,  polifoski [8:24:24] o 1,9%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 2,5%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 1,1%, fosforanu amonu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 5,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży  mocznika,  superfosfatu wzbogaconego.

                                                                                                                                Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,4%, saletrzaku o 5,9%, mocznika o 7,0%, superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, soli potasowej o 3,4%, fosforanu amonu o 3,4%, polifoski [6:20:30] o 1,8%,  polifoski [8:24:24] o 3,0%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%. 
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,0%, saletrzaku o 12,5%, mocznika o 12,6%, superfosfatu wzbogaconego o 5,0%, soli potasowej o 5,5%, fosforanu amonu o 7,7%, polifoski [6:20:30] o 9,0%, polifoski [8:24:24] o 8,1%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%.

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,5%, saletrzaku o 4,6%, mocznika o 2,6%, superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 2,0%, fosforanu amonu o 1,9%, siarczanu magnezu o 5,7%,  polifoski [6:20:30] o 1,2%,  polifoski [8:24:24] o 1,2%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,6%, saletrzaku o 17,7%, mocznika o 16,4%, superfosfatu wzbogaconego o 8,7%, soli potasowej o 9,9%, fosforanu amonu o 11,4%, polifoski [6:20:30] o 11,8%, polifoski [8:24:24] o 11,5%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 2,6%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,2%, siarczanu magnezu o 5,1%,  polifoski [6:20:30] o 1,7%, polifoski [8:24:24] o 1,1%,  niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 0,9%, mocznika o 0,6%, fosforanu amonu o 0,9%,    nie zmieniła się cena sprzedaży saletry amonowej, superfosfatu wzbogaconego.  
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,8%, saletrzaku o 12,1%, mocznika o 12,4%, superfosfatu wzbogaconego o 7,5%, soli potasowej o 10,9%, fosforanu amonu o 11,1%, siarczanu magnezu o 4,2%, polifoski [6:20:30] o 8,0%, polifoski [8:24:24] o 7,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego[40] o 0,6%, siarczanu magnezu o 3,5%,  niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,5%, saletrzaku o 3,8%,  soli potasowej o 2,5%, fosforanu amonu o 0,5%,  polifoski [6:20:30] o 3,0%, polifoski [8:24:24] o 1,7%, nie zmieniła się cena sprzedaży mocznika.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 13,4%, saletrzaku o 13,0%, mocznika o 8,3%, superfosfatu wzbogaconego o 1,3%, soli potasowej o 1,9%, fosforanu amonu o 13,4%, siarczanu magnezu o 1,7%, polifoski [6:20:30] o 5,2%, polifoski [8:24:24] o 3,4%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, fosforanu amonu o 1,1%, siarczanu magnezu o 9%, polifoski [6:20:30] o 0,6%, polifoski [8:24:24] o 1,2%,  nie zmieniła się cena sprzedaży saletrzaku, mocznika, superfosfatu wzbogaconego[40], soli potasowej.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,0%, saletrzaku o 14,4%, mocznika o 6,0%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 1,3%, soli potasowej o 6,8%, fosforanu amonu o 6,6%, siarczanu magnezu o 0,9%,  polifoski [6:20:30] o 1,2%, nie zmieniła się cena sprzedaży polifoski [8:24:24].