Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

   

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 17.07.2017 r. - 21.07.2017 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. 1.  W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  tygodnia  wyższa jest cena targowiskowa żyta o 3,3%, owsa o 2,4%, pszenżyta o 0,3%, niższa jest cena targowiskowa pszenicy o 1,1%,  jęczmienia o 0,5%, mieszanki zbożowej o 0,3%, ziemniaków jadalnych młodych o 5,0%.
  2. 2.  W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena targowiskowa żyta o 18,3%, pszenicy o 14,3%, jęczmienia o 16,7%,  owsa o 16,1%, mieszanki zbożowej o 18,9%, pszenżyta o 21,0%, niższa jest cena targowiskowa  ziemniaków jadalnych młodych o 8,7%.
  3. 3.  W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed   tygodnia wyższa jest cena skupu krów rzeźnych o 0,7%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,6%, niższa jest cena skupu tuczników o 3,8%, cena skupu macior o 1,8%, cena skupu buhajków rzeźnych o 0,4%, cena skupu jałówek rzeźnych o 0,8%, nie zmieniła się cena skupu cieląt rzeźnych, cena targowiskowa pary prosiąt.
  4. 4.  W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena skupu tuczników o 3,3%, cena skupu macior o 15,2%, cena skupu krów rzeźnych o 4,8%, cena skupu cieląt rzeźnych o 7,5%, cena targowiskowa pary prosiąt o 28,6%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 3,3%, niższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 0,6%, nie zmieniła się cena skupu jałówek rzeźnych.

                                                                                                                                                 Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

17.07.2017 - 21.07.2017 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

 

Ceny   w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

minimalna  

maksymalna

średnia

średnia   sprzed roku

żyto

50

70

59,4

50,2

pszenica

75

90

81,3

71,1

jęczmień

70

90

76,7

65,7

owies

55

75

63,6

54,8

mieszanka zbożowa

60

85

70,4

59,2

pszenżyto

65

80

72,7

60,1

ziemniaki jadalne

70

120

95,00

104,00

 

 

Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 18 targowiskach gminnych.

 

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

 

Ceny   w złotych 1 kg żywej wagi*

Wyszczególnienie

minimalna  

maksymalna

średnia

średnia   sprzed roku

tuczniki kl.1

4,80

5,60

5,06

4,90

maciory

2,80

4,00

3,33

2,89

buhajki

6,00

7,60

6,71

6,75

jałówki

5,00

7,40

6,01

6,01

krowy

3,00

5,40

4,34

4,14

cielęta

10,00

12,00

10,75

10,00

prosięta (para) do   15 kg wagi żywej

360

360

360

280

jaja kurze (mendel)

7,50

12,00

9,30

9,00

 

*Ceny netto

 

Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 14 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 Waldemar Sender

 

                                                                                                             

 

 

                                                                                                             

 

 

                                                                                             

 

                                                                                               

 

 

 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 32 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w lipcu 2017 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia lipiec  2017

średnia    czerwiec        2017

średnia  lipiec     2016

Saletra amonowa

113

113

120

Saletrzak

99

100

106

Mocznik

142

143

141

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

145

147

156

Sól potasowa 60% [K2O]

148

149

161

Fosforan amonu [NP] 18:46

198

196

217

Siarczan magnezu

117

118

118

Polifoska 6:20:30 [NPK]

158

159

170

Polifoska 8:24:24 [NPK]

162

164

177

*Ceny brutto

 

wykres różnicy miesięcznej

wykres różnicy rocznej

 

   

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży fosforanu amonu o 1,0%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,0%, mocznika o 0,7%, superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 0,7%,  siarczanu magnezu o 0,8%, polifoski [6:20:30] o 0,6%, polifoski [8:24:24] o 1,2%, nie zmieniła się  cena sprzedaży saletry amonowej.   
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży mocznika o 0,7%,  niższa jest cena sprzedaży  saletry amonowej o 5,8%, saletrzaku o 6,6%, superfosfatu wzbogaconego o 7,1%, soli potasowej o 8,1%, fosforanu amonu o 8,8%, siarczanu magnezu o 0,8%, polifoski [6:20:30] o 7,1%, polifoski [8:24:24] o 8,5%.

 

                                                                                                                                Waldemar Sender