Notowania i analiza cen

Show the MENU

 

Analiza cen produktów rolnych

 

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 08.05.2023 r. - 12.05.2023 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa ziemniaków jadalnych o 1,1%,  niższa jest cena targowiskowa żyta o 11,9%, pszenicy o 3,1%, jęczmienia o 5,9%, owsa o 12,3%, mieszanki zbożowej o 11,5%, pszenżyta o 6,6%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa ziemniaków jadalnych o 16,8%, niższa jest cena targowiskowa żyta o 26,5%, pszenicy o 25,8%, jęczmienia o 21,1%, owsa o 17,3%, mieszanki zbożowej o 19,4%, pszenżyta o 23,9%.
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed miesiąca wyższa jest cena skupu tuczników o 3,2%, cena skupu macior o 3,4%, cena skupu buhajków rzeźnych o 0,3%, cena skupu jałówek rzeźnych o 6,0%, cena targowiskowa pary prosiąt o 3,1%,  niższa jest cena skupu krów rzeźnych o 4,5%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 15,6%, nie zmieniła się cena targowiskowa mendla jaj kurzych.
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu  tuczników o 40,7%, cena skupu macior o 62,4%, cena skupu jałówek rzeźnych o 6,2%, cena targowiskowa pary prosiąt o 65,0%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 26,6%, niższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 1,8%, cena skupu krów rzeźnych o 9,7%, cena skupu cieląt rzeźnych o 10,0%.                                                                              

                                                                                                                                 

           

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

08.05.2023 - 12.05.2023 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

75

110

96,4

131,1

pszenica

95

190

136,7

184,3

jęczmień

80

160

122,3

155,0

owies

70

140

105,6

127,7

mieszanka zbożowa

75

150

108,1

134,1

pszenżyto

80

140

112,7

148,0

ziemniaki jadalne

130

220

181,00

155,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 17 targowiskach gminnych.

 B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

7,50

9,20

8,43

5,99

maciory

2,00

7,00

4,92

3,03

buhajki

10,00

13,50

11,69

11,91

jałówki

9,00

13,50

11,23

10,57

krowy

4,00

10,00

8,02

8,88

cielęta

8,00

15,00

11,25

12,50

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

660

660

660

400

jaja kurze (mendel)

15,00

22,50

17,85

14,10

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 14 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

                                                                                                 

Waldermar Sender

 

 

 

 Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 26 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w kwietniu 2023 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A.  Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia

kwiecień        2023

średnia     marzec               2023

średnia    kwiecień        2022

Saletra amonowa

284

331

436

Saletrzak

240

295

408

Mocznik

322

356

558

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

407

415

307

Sól potasowa 60% [K2O]

379

392

325

Fosforan amonu [NP] 18:46

471

447

500

Siarczan magnezu

218

225

225

Polifoska 6:20:30 [NPK]

451

477

385

Polifoska 8:24:24 [NPK]

458

482

385

*Ceny brutto

 różnica w notowaniach w miesiącach marzec-kwiecień 2023

różnica w notowaniach w miesiącach kwiecień 2022-kwiecień 2023

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży fosforanu amonu o 5,4%, niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej [34] o 14,2%, saletrzaku o 18,6%, mocznika o 9,6%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 1,9%, soli potasowej o 3,3%, siarczanu magnezu o 3,1%, polifoski [6:20:30] o 5,5%, polifoski [8:24:24] o 5,0%.
2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego[40] o 32,6%, soli potasowej o 16,6%, polifoski [6:20:30] o 17,1%, polifoski [8:24:24] o 19,0%, niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej [34] o 34,9%, saletrzaku o 41,2%, mocznika o 42,3%, fosforanu amonu o 5,8%, siarczanu magnezu o 3,1%.

Waldemar Sender