Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 16.04.2018 r. - 20.04.2018 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1.  W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  tygodnia wyższa jest cena targowiskowa żyta o 1,6%, mieszanki zbożowej o 0,3%, ziemniaków jadalnych o 1,1%, niższa jest cena targowiskowa pszenicy o 1,3%, owsa o 0,2%, pszenżyta o 0,7%, nie zmieniła się cena targowiskowa  jęczmienia.
  2.  W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 27,3%, pszenicy o 5,6%, jęczmienia o 6,0%, owsa o 6,6%, mieszanki zbożowej o 6,2%, pszenżyta o 6,7%, ziemniaków jadalnych o 16,7%.
  3.  W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  tygodnia wyższa jest cena skupu tuczników o 0,2%,  cena skupu  buhajków rzeźnych o 0,3%, cena skupu krów rzeźnych o 3,9%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,3%,  niższa jest cena skupu macior o 1,5%, cena skupu jałówek rzeźnych o 2,0%,  nie zmieniła się cena  skupu cieląt rzeźnych, cena targowiskowa pary prosiąt.
  4.  W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 8,3%, cena skupu jałówek rzeźnych o 12,3%, cena skupu krów rzeźnych o 19,0%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 16,4%, niższa jest cena skupu  tuczników o 14,6%, cena skupu macior o 22,0%, cena targowiskowa pary prosiąt o 16,7%, nie zmieniła się cena skupu cieląt rzeźnych.

        

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

16.04.2018 - 20.04.2018 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

50

80

62,4

49,0

pszenica

65

100

80,6

76,3

jęczmień

65

90

74,7

70,5

owies

55

70

64,5

60,5

mieszanka zbożowa

60

70

68,3

64,3

pszenżyto

55

75

68,4

64,1

ziemniaki jadalne

60

110

91,00

78,00

 

Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 20 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

3,61

4,70

4,20

4,92

maciory

2,20

3,15

2,70

3,46

buhajki

6,02

8,50

7,16

6,61

jałówki

4,63

7,80

6,30

5,61

krowy

2,50

6,00

4,50

3,78

cielęta

8,00

12,00

11,00

11,00

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

300

300

300

360

jaja kurze (mendel)

9,00

15,00

11,70

10,05

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 Waldemar Sender

 

 

                                                                                                             

                                                                                                             

     Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w marcu 2018 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia marzec    2018

średnia     luty        2018

średnia  marzec     2017

Saletra amonowa

116

115

112

Saletrzak

98

98

101

Mocznik

136

136

142

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

140

142

147

Sól potasowa 60% [K2O]

143

144

149

Fosforan amonu [NP] 18:46

193

194

195

Siarczan magnezu

115

112

110

Polifoska 6:20:30 [NPK]

155

153

158

Polifoska 8:24:24 [NPK]

157

158

163

*Ceny brutto

luty - marzec

marzec-marzec  

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, siarczanu magnezu o 2,7%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, niższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 0,7%, fosforanu amonu o 0,5%, polifoski [8:24:24] o 0,6%,  nie zmieniła się  cena sprzedaży saletrzaku, mocznika.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,6%, siarczanu magnezu o 4,5%, niższa jest cena sprzedaży  saletrzaku o 3,0%, mocznika o 4,2%,  superfosfatu wzbogaconego o 4,8%, soli potasowej o 4,0%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 1,9%, polifoski [8:24:24] o 3,7%.

 Waldemar Sender