Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 29.07.2019 r. - 02.08.2019 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

 1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa ziemniaków jadalnych o 1,6%, niższa jest cena targowiskowa żyta o 5,0%, pszenicy o 0,1%, jęczmienia o 2,0%, owsa o 3,4%, mieszanki zbożowej o 0,1%, pszenżyta o 0,8%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 17,7%,  pszenicy o 12,9%, jęczmienia o 9,9%, owsa o 15,9%,  mieszanki zbożowej o 15,6%, pszenżyta o 15,0%, ziemniaków jadalnych o 150,5%.
 3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,4%, niższa jest cena skupu tuczników o 1,7%, cena skupu macior o 7,0%, cena skupu  buhajków rzeźnych o 6,7%, cena skupu jałówek rzeźnych o 10,6%,  cena skupu krów rzeźnych o 1,5%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 12,6, nie zmieniła się cena targowiskowa pary prosiąt.
 4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu  tuczników o 26,6%, cena skupu macior o 9,0%, cena targowiskowa pary prosiąt o 33,3%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 2,7%, niższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 13,3%, cena skupu jałówek rzeźnych o 6,2%, cena skupu krów rzeźnych o 3,3%,  cena skupu cieląt rzeźnych o 15,2%.  

                                                         

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

29.07.2019 - 02.08.2019 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

60

70

66,5

56,5

pszenica

78

100

89,9

79,6

jęczmień

72

90

82,3

74,9

owies

60

80

71,5

61,7

mieszanka zbożowa

68

90

77,9

67,4

pszenżyto

70

90

78,4

68,2

ziemniaki jadalne

220

300

258,00

103,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 17 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

4,80

5,80

5,24

4,14

maciory

2,00

3,80

2,91

2,67

buhajki

4,80

7,00

6,14

7,08

jałówki

4,70

6,80

5,63

6,00

krowy

3,00

5,00

4,67

4,83

cielęta

6,00

12,00

9,33

11,00

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

400

400

400

300

jaja kurze (mendel)

9,00

12,00

11,25

10,95

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 14 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 Waldemar Sender  

                                                                                                             

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w sierpniu 2019 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia  sierpień    2019

średnia     lipiec        2019

średnia  sierpień     2018

Saletra amonowa

124

127

108

Saletrzak

115

115

94

Mocznik

156

157

132

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

156

157

141

Sól potasowa 60% [K2O]

161

160

142

Fosforan amonu [NP] 18:46

218

217

197

Siarczan magnezu

123

121

120

Polifoska 6:20:30 [NPK]

172

173

155

Polifoska 8:24:24 [NPK]

177

177

158

*Ceny brutto

lipiec 2019 - sierpien 2019

sieprien 2018 - sierpien 2019

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 0,6%, fosforanu amonu o 0,5%,  siarczanu magnezu o 1,7%,  niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,4%,, mocznika o 0,6%, superfosfatu wzbogaconego o 0,6%, polifoski [6:20:30] o 0,6%,  nie zmieniła się cena sprzedaży saletrzaku, polifoski [8:24:24].  
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 14,8%, saletrzaku o 22,3%, mocznika o 18,2%, superfosfatu wzbogaconego o 10,6%, soli potasowej o 13,4%, fosforanu amonu o 10,7%, siarczanu magnezu o 2,5%, polifoski [6:20:30] o 11,0%, polifoski [8:24:24] o 12,0%.

  Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, mocznika o 0,8%, superfosfatu wzbogaconego o 2,1%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 2,6%,  polifoski [8:24:24] o 1,9%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 2,5%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 1,1%, fosforanu amonu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 5,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży  mocznika,  superfosfatu wzbogaconego.

                                                                                                                                Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,4%, saletrzaku o 5,9%, mocznika o 7,0%, superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, soli potasowej o 3,4%, fosforanu amonu o 3,4%, polifoski [6:20:30] o 1,8%,  polifoski [8:24:24] o 3,0%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%. 
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,0%, saletrzaku o 12,5%, mocznika o 12,6%, superfosfatu wzbogaconego o 5,0%, soli potasowej o 5,5%, fosforanu amonu o 7,7%, polifoski [6:20:30] o 9,0%, polifoski [8:24:24] o 8,1%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%.

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,5%, saletrzaku o 4,6%, mocznika o 2,6%, superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 2,0%, fosforanu amonu o 1,9%, siarczanu magnezu o 5,7%,  polifoski [6:20:30] o 1,2%,  polifoski [8:24:24] o 1,2%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,6%, saletrzaku o 17,7%, mocznika o 16,4%, superfosfatu wzbogaconego o 8,7%, soli potasowej o 9,9%, fosforanu amonu o 11,4%, polifoski [6:20:30] o 11,8%, polifoski [8:24:24] o 11,5%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 2,6%.