Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

 

 

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 04.02.2019 r. - 08.02.2019 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

 1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa żyta o 2,9%, pszenicy o 3,0%, jęczmienia o 3,7%, owsa o 4,4%, ziemniaków jadalnych o 1,6%,  niższa jest cena targowiskowa  mieszanki zbożowej o 2,4%, nie zmieniła się cena targowiskowa pszenżyta.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 16,7%,  pszenicy o 19,7%, jęczmienia o 16,9%, owsa o 12,8%,  mieszanki zbożowej o 12,4%, pszenżyta o 17,6%, ziemniaków jadalnych o 40,4%.
 3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca niższa jest cena skupu tuczników o 2,1%, cena skupu macior o 1,8%, cena skupu  buhajków rzeźnych o 1,2%, cena skupu jałówek rzeźnych o 1,1%, cena skupu krów rzeźnych o 6,5%, cena targowiskowa pary prosiąt o 4,0%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 2,6%, nie zmieniła się cena  skupu cieląt rzeźnych.
 4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 1,9%, cena skupu jałówek rzeźnych o 2,6%, cena skupu krów rzeźnych o 0,7%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 2,7%, niższa jest cena skupu  tuczników o 2,7%, cena skupu macior o 16,3%,  cena skupu cieląt rzeźnych o 4,5%, cena targowiskowa pary prosiąt o 20,0%.

                                                                                                     

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

04.02.2019 - 08.02.2019 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

65

75

70,0

60,0

pszenica

85

100

93,4

78,0

jęczmień

80

100

87,1

74,5

owies

65

80

71,6

63,5

mieszanka zbożowa

70

85

76,4

68,0

pszenżyto

70

88

79,4

67,5

ziemniaki jadalne

100

170

125,00

89,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 21 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

3,20

4,20

3,66

3,76

maciory

2,00

2,60

2,21

2,64

buhajki

6,10

8,40

7,14

7,01

jałówki

4,70

7,60

6,30

6,14

krowy

2,50

5,74

4,46

4,43

cielęta

8,00

12,00

10,50

11,00

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

240

240

240

300

jaja kurze (mendel)

9,00

12,75

11,40

11,10

 *Ceny netto

Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.                                                                          

Waldemar Sender  

 

     

     Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w lutym 2019 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia  luty     2019

średnia     styczeń        2019

średnia  luty     2018

Saletra amonowa

127

125

115

Saletrzak

113

113

98

Mocznik

156

156

136

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

152

150

142

Sól potasowa 60% [K2O]

156

156

144

Fosforan amonu [NP] 18:46

213

215

194

Siarczan magnezu

111

112

112

Polifoska 6:20:30 [NPK]

173

171

153

Polifoska 8:24:24 [NPK]

176

175

158

*Ceny brutto

 

styczen-luty 2019

luty-luty 2019

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 1,6%, superfosfatu wzbogaconego o 1,3%, polifoski [6:20:30] o 1,2%,  polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży fosforanu amonu o 0,9%, siarczanu magnezu o 0,9%, nie zmieniła się cena sprzedaży saletrzaku, mocznika, soli potasowej.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,4%, saletrzaku o 15,3%, mocznika o 14,7%, superfosfatu wzbogaconego o 7,0%, soli potasowej o 8,3%, fosforanu amonu o 9,8%, polifoski [6:20:30] o 13,1%, polifoski [8:24:24] o 11,4%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 0,9%.

Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, mocznika o 0,8%, superfosfatu wzbogaconego o 2,1%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 2,6%,  polifoski [8:24:24] o 1,9%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 2,5%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 1,1%, fosforanu amonu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 5,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży  mocznika,  superfosfatu wzbogaconego.

                                                                                                                                Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,4%, saletrzaku o 5,9%, mocznika o 7,0%, superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, soli potasowej o 3,4%, fosforanu amonu o 3,4%, polifoski [6:20:30] o 1,8%,  polifoski [8:24:24] o 3,0%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%. 
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,0%, saletrzaku o 12,5%, mocznika o 12,6%, superfosfatu wzbogaconego o 5,0%, soli potasowej o 5,5%, fosforanu amonu o 7,7%, polifoski [6:20:30] o 9,0%, polifoski [8:24:24] o 8,1%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%.

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,5%, saletrzaku o 4,6%, mocznika o 2,6%, superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 2,0%, fosforanu amonu o 1,9%, siarczanu magnezu o 5,7%,  polifoski [6:20:30] o 1,2%,  polifoski [8:24:24] o 1,2%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,6%, saletrzaku o 17,7%, mocznika o 16,4%, superfosfatu wzbogaconego o 8,7%, soli potasowej o 9,9%, fosforanu amonu o 11,4%, polifoski [6:20:30] o 11,8%, polifoski [8:24:24] o 11,5%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 2,6%.