UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 12.07.2021 r. - 16.07.2021 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed 2 miesięcy wyższa jest cena targowiskowa żyta o 2,2%, pszenicy o 0,1%, mieszanki zbożowej o 2,3%, pszenżyta o 6,4%, niższa jest cena targowiskowa jęczmienia o 1,8%,  owsa o 2,2%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 7,0%,  pszenicy o 13,4%, jęczmienia o 2,5%, mieszanki zbożowej o 9,5%, pszenżyta o 5,9%, ziemniaków jadalnych o 9,3%, niższa jest cena targowiskowa owsa o 2,8%.   
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  2 miesięcy wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 3,4%, cena skupu jałówek rzeźnych o 1,1%, cena skupu krów rzeźnych o 2,6%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 1,6%, niższa jest cena skupu tuczników o 5,7%, cena skupu macior o 2,3%, cena targowiskowa pary prosiąt o 5,9%.
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 16,3%, cena skupu jałówek rzeźnych o 13,4%, cena skupu krów rzeźnych o 16,4%, cena skupu cieląt rzeźnych o 5,0%,  niższa jest cena skupu  tuczników o 17,0%, cena skupu macior o 17,9%, cena targowiskowa pary prosiąt o 38,5%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 17,8%.                                                                                 

          

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

12.07.2021 - 16.07.2021 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

65

80

73,0

68,2

pszenica

90

120

100,9

89,0

jęczmień

80

90

86,9

84,8

owies

70

80

72,2

74,3

mieszanka zbożowa

70

90

80,8

73,8

pszenżyto

80

90

84,3

79,6

ziemniaki jadalne

150

200

177,00

162,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 15 targowiskach gminnych.

 B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

3,89

5,00

4,31

5,19

maciory

2,00

3,00

2,52

3,07

buhajki

5,09

9,00

7,27

6,25

jałówki

4,63

9,00

6,70

5,91

krowy

3,00

6,50

5,11

4,39

cielęta

8,00

12,00

10,50

10,00

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

320

320

320

520

jaja kurze (mendel)

10,50

12,00

11,70

11,55

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 12 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 Waldemar Sender

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                 

 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 28 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w lipcu 2021 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia

lipiec     2021

średnia        czerwiec        2021

średnia  lipiec     2020

Saletra amonowa

141

139

110

Saletrzak

124

118

100

Mocznik

199

194

144

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

181

169

155

Sól potasowa 60% [K2O]

167

149

157

Fosforan amonu [NP] 18:46

259

243

188

Siarczan magnezu

121

128

119

Polifoska 6:20:30 [NPK]

209

187

164

Polifoska 8:24:24 [NPK]

214

189

171

*Ceny brutto

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 1,4%, saletrzaku o 5,1%, mocznika o 2,6%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 7,1%, soli potasowej o 12,1%, fosforanu amonu o 6,6%, polifoski [6:20:30] o 11,8%, polifoski [8:24:24] o 13,2%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 5,5%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 28,2%, saletrzaku o 24,0%,  mocznika o 38,2%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 16,8%, soli potasowej o 6,4%,  fosforanu amonu o 37,8%, siarczanu magnezu o 1,7%, polifoski [6:20:30] o 27,4%,   polifoski [8:24:24] o 25,1%.                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Waldemar Sender