Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

 

 

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 13.01.2020 r. - 17.01.2020 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

 1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca niższa jest cena targowiskowa żyta o 6,7%, pszenicy o 3,2%, jęczmienia o 2,5%, owsa o 5,3%, mieszanki zbożowej o 4,3%, pszenżyta o 4,8%, ziemniaków jadalnych o 3,3%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa owsa o 1,0%, ziemniaków jadalnych o 64,5%, niższa jest cena targowiskowa żyta o 6,0%,  pszenicy o 6,5%,  jęczmienia o 3,2%,  mieszanki zbożowej o 5,2%, pszenżyta o 3,6%.
 3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena  skupu cieląt rzeźnych o 0,8%, cena targowiskowa pary prosiąt o 50,3%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 2,7%, niższa jest  cena skupu tuczników o 8,4%, cena skupu macior o 6,1%, cena skupu  buhajków rzeźnych o 3,1%, cena skupu jałówek rzeźnych o 2,7%, cena skupu krów rzeźnych o 4,1%.
 4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu  tuczników o 44,5%, cena skupu macior o 67,9%, cena targowiskowa pary prosiąt o 119,2%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,3%,   niższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 12,6%, cena skupu jałówek rzeźnych o 5,3%, cena skupu krów rzeźnych o 7,6%, cena skupu cieląt rzeźnych o 2,4%.                                                                                       

                                                                                                                                

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

13.01.2020 - 17.01.2020 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

60

80

64,2

68,3

pszenica

75

100

84,3

90,2

jęczmień

75

100

82,1

84,8

owies

60

90

69,6

68,9

mieszanka zbożowa

65

80

73,3

77,3

pszenżyto

60

90

75,3

78,1

ziemniaki jadalne

150

250

204,00

124,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 18 targowiskach gminnych.

 B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

5,00

5,90

5,36

3,71

maciory

3,00

4,00

3,71

2,21

buhajki

5,00

7,30

6,32

7,23

jałówki

4,63

7,50

6,02

6,36

krowy

2,50

5,50

4,39

4,75

cielęta

9,00

11,00

10,25

10,50

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

500

550

526

240

jaja kurze (mendel)

9,00

13,50

11,40

11,25

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 13 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 Waldemar Sender

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w styczniu 2020 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia  styczeń    2020

średnia  grudzień    2019

średnia  styczeń     2019

Saletra amonowa

120

120

125

Saletrzak

109

111

113

Mocznik

147

150

156

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

158

158

150

Sól potasowa 60% [K2O]

162

161

156

Fosforan amonu [NP] 18:46

191

197

215

Siarczan magnezu

113

110

112

Polifoska 6:20:30 [NPK]

168

168

171

Polifoska 8:24:24 [NPK]

171

172

175

*Ceny brutto

 

grudzien-styczen

styczen-styczen 2020 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 0,6%, siarczanu magnezu o 2,7%,  niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,8%,  mocznika o 2,0%,  fosforanu amonu o 3,0%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, nie zmieniła się cena sprzedaży saletry amonowej, superfosfatu wzbogaconego[40], polifoski [6:20:30].
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego o 5,3%, soli potasowej o 3,8%, siarczanu magnezu o 0,9%, niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 4,0%, saletrzaku o 3,5%, mocznika o 5,8%, fosforanu amonu o 11,2%, polifoski [6:20:30] o 1,8%, polifoski [8:24:24] o 2,3%.

  Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, mocznika o 0,8%, superfosfatu wzbogaconego o 2,1%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 2,6%,  polifoski [8:24:24] o 1,9%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 2,5%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 1,1%, fosforanu amonu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 5,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży  mocznika,  superfosfatu wzbogaconego.

                                                                                                                                Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,4%, saletrzaku o 5,9%, mocznika o 7,0%, superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, soli potasowej o 3,4%, fosforanu amonu o 3,4%, polifoski [6:20:30] o 1,8%,  polifoski [8:24:24] o 3,0%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%. 
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,0%, saletrzaku o 12,5%, mocznika o 12,6%, superfosfatu wzbogaconego o 5,0%, soli potasowej o 5,5%, fosforanu amonu o 7,7%, polifoski [6:20:30] o 9,0%, polifoski [8:24:24] o 8,1%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%.

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,5%, saletrzaku o 4,6%, mocznika o 2,6%, superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 2,0%, fosforanu amonu o 1,9%, siarczanu magnezu o 5,7%,  polifoski [6:20:30] o 1,2%,  polifoski [8:24:24] o 1,2%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,6%, saletrzaku o 17,7%, mocznika o 16,4%, superfosfatu wzbogaconego o 8,7%, soli potasowej o 9,9%, fosforanu amonu o 11,4%, polifoski [6:20:30] o 11,8%, polifoski [8:24:24] o 11,5%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 2,6%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,2%, siarczanu magnezu o 5,1%,  polifoski [6:20:30] o 1,7%, polifoski [8:24:24] o 1,1%,  niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 0,9%, mocznika o 0,6%, fosforanu amonu o 0,9%,    nie zmieniła się cena sprzedaży saletry amonowej, superfosfatu wzbogaconego.  
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,8%, saletrzaku o 12,1%, mocznika o 12,4%, superfosfatu wzbogaconego o 7,5%, soli potasowej o 10,9%, fosforanu amonu o 11,1%, siarczanu magnezu o 4,2%, polifoski [6:20:30] o 8,0%, polifoski [8:24:24] o 7,8%.