UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

I

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 13.09.2021 r. - 17.09.2021 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa żyta o 3,6%, pszenicy o 10,0%,   jęczmienia o 6,9%,  owsa o 2,9%, mieszanki zbożowej o 15,6%, pszenżyta o 9,7%, niższa jest cena targowiskowa ziemniaków jadalnych o 18,6%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 22,7%,  pszenicy o 32,4%, jęczmienia o 22,7%, owsa o 15,7%, mieszanki zbożowej o 37,5%, pszenżyta o 31,2%,  ziemniaków jadalnych o 36,6%.
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 6,6%, cena skupu jałówek rzeźnych o 4,6%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 11,4%, cena targowiskowa pary prosiąt o 29,0%,  niższa jest cena skupu tuczników o 7,2%, cena skupu macior o 7,2%, cena skupu krów rzeźnych o 1,7%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 1,5%.
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 17,5%, cena skupu jałówek rzeźnych o 14,6%, cena skupu krów rzeźnych o 17,8%, cena skupu cieląt rzeźnych o 3,3%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 5,4%, cena targowiskowa pary prosiąt o 14,3%, niższa jest cena skupu  tuczników o 2,1%, cena skupu macior o 14,3%.                                                                                

         

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

13.09.2021 - 17.09.2021 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

70

80

78,3

63,8

pszenica

95

120

110,0

83,1

jęczmień

75

100

95,8

78,1

owies

60

85

76,8

66,4

mieszanka zbożowa

85

100

92,0

66,9

pszenżyto

80

100

91,3

69,6

ziemniaki jadalne

80

160

127,00

93,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 17 targowiskach gminnych.

 B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

3,70

6,00

4,26

4,35

maciory

2,00

3,00

2,33

2,72

buhajki

5,09

10,00

7,74

6,59

jałówki

4,63

9,00

6,99

6,10

krowy

3,00

6,70

5,23

4,44

cielęta

8,00

12,00

10,33

10,00

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

400

400

400

350

jaja kurze (mendel)

10,50

12,00

11,70

11,10

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 13 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

  Waldemar Sender

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                 

 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 28 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w lipcu 2021 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia

lipiec     2021

średnia        czerwiec        2021

średnia  lipiec     2020

Saletra amonowa

141

139

110

Saletrzak

124

118

100

Mocznik

199

194

144

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

181

169

155

Sól potasowa 60% [K2O]

167

149

157

Fosforan amonu [NP] 18:46

259

243

188

Siarczan magnezu

121

128

119

Polifoska 6:20:30 [NPK]

209

187

164

Polifoska 8:24:24 [NPK]

214

189

171

*Ceny brutto

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 1,4%, saletrzaku o 5,1%, mocznika o 2,6%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 7,1%, soli potasowej o 12,1%, fosforanu amonu o 6,6%, polifoski [6:20:30] o 11,8%, polifoski [8:24:24] o 13,2%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 5,5%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 28,2%, saletrzaku o 24,0%,  mocznika o 38,2%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 16,8%, soli potasowej o 6,4%,  fosforanu amonu o 37,8%, siarczanu magnezu o 1,7%, polifoski [6:20:30] o 27,4%,   polifoski [8:24:24] o 25,1%.                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Waldemar Sender