Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 23.09.2019 r. - 27.09.2019 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

 1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa żyta o 2,1%, jęczmienia o 0,8%, owsa o 0,3%, pszenżyta o 0,5%,  niższa jest cena targowiskowa pszenicy o 3,1%, mieszanki zbożowej o 1,2%, ziemniaków jadalnych o 5,0%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 1,8%,  jęczmienia o 3,6%, owsa o 12,4%,  mieszanki zbożowej o 7,2%, pszenżyta o 3,1%, ziemniaków jadalnych o 146,2%, niższa jest cena targowiskowa pszenicy o 0,6%.
 3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena skupu tuczników o 0,7%, cena skupu macior o 3,0%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,3%, niższa jest cena skupu  buhajków rzeźnych o 1,0%, cena skupu jałówek rzeźnych o 0,3%,  cena skupu krów rzeźnych o 3,8%, cena targowiskowa pary prosiąt o 7,7%, nie zmieniła się cena  skupu cieląt rzeźnych.
 4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu  tuczników o 29,3%, cena skupu macior o 32,4%, cena skupu cieląt rzeźnych o 1,6%, cena targowiskowa pary prosiąt o 28,6%,  niższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 13,7%, cena skupu jałówek rzeźnych o 2,3%, cena skupu krów rzeźnych o 1,9%, nie zmieniła się cena targowiskowa mendla jaj kurzych.

           

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

23.09.2019 - 27.09.2019 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

60

80

67,0

65,8

pszenica

75

100

86,5

87,0

jęczmień

75

100

84,0

81,1

owies

65

90

72,5

64,5

mieszanka zbożowa

70

90

74,7

69,7

pszenżyto

70

90

76,6

74,3

ziemniaki jadalne

200

250

229,00

93,00

 

Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 18 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

5,00

6,00

5,51

4,26

maciory

2,00

4,20

3,47

2,62

buhajki

5,00

7,30

6,23

7,22

jałówki

5,00

7,20

6,05

6,19

krowy

3,00

5,50

4,56

4,65

cielęta

8,00

12,00

10,67

10,50

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

360

360

360

280

jaja kurze (mendel)

9,00

12,75

11,40

11,40

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 Waldemar Sender  

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  we wrześniu 2019 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia  wrzesień    2019

średnia     sierpień        2019

średnia  wrzesień     2018

Saletra amonowa

123

124

109

Saletrzak

112

115

93

Mocznik

155

156

133

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

157

156

144

Sól potasowa 60% [K2O]

161

161

144

Fosforan amonu [NP] 18:46

223

218

199

Siarczan magnezu

117

123

117

Polifoska 6:20:30 [NPK]

173

172

159

Polifoska 8:24:24 [NPK]

177

177

161

*Ceny brutto

sieprien 2019 - wrzesien 2019

wrzesien 2018 - wrzesien 2019

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego o 0,6%,  fosforanu amonu o 2,3%, polifoski [6:20:30] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,8%,, saletrzaku o 2,6%, mocznika o 0,6%, siarczanu magnezu o 4,9%,    nie zmieniła się cena sprzedaży soli potasowej,  polifoski [8:24:24].  
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 12,8%, saletrzaku o 20,4%, mocznika o 16,5%, superfosfatu wzbogaconego o 9,0%, soli potasowej o 11,8%, fosforanu amonu o 12,1%, polifoski [6:20:30] o 8,8%, polifoski [8:24:24] o 9,9%, nie zmieniła się cena sprzedaży siarczanu magnezu.

  Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, mocznika o 0,8%, superfosfatu wzbogaconego o 2,1%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 2,6%,  polifoski [8:24:24] o 1,9%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 2,5%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 1,1%, fosforanu amonu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 5,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży  mocznika,  superfosfatu wzbogaconego.

                                                                                                                                Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,4%, saletrzaku o 5,9%, mocznika o 7,0%, superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, soli potasowej o 3,4%, fosforanu amonu o 3,4%, polifoski [6:20:30] o 1,8%,  polifoski [8:24:24] o 3,0%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%. 
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,0%, saletrzaku o 12,5%, mocznika o 12,6%, superfosfatu wzbogaconego o 5,0%, soli potasowej o 5,5%, fosforanu amonu o 7,7%, polifoski [6:20:30] o 9,0%, polifoski [8:24:24] o 8,1%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%.

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,5%, saletrzaku o 4,6%, mocznika o 2,6%, superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 2,0%, fosforanu amonu o 1,9%, siarczanu magnezu o 5,7%,  polifoski [6:20:30] o 1,2%,  polifoski [8:24:24] o 1,2%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,6%, saletrzaku o 17,7%, mocznika o 16,4%, superfosfatu wzbogaconego o 8,7%, soli potasowej o 9,9%, fosforanu amonu o 11,4%, polifoski [6:20:30] o 11,8%, polifoski [8:24:24] o 11,5%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 2,6%.