Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

 

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 20.05.2019 r. - 24.05.2019 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

 1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa jęczmienia o 0,1%, owsa o 1,1%, pszenżyta o 0,6%,  ziemniaków jadalnych o 34,8%, niższa jest cena targowiskowa żyta o 0,7%, pszenicy o 1,6%,mieszanki zbożowej o 1,0%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 12,9%,  pszenicy o 17,8%, jęczmienia o 20,4%, owsa o 22,1%,  mieszanki zbożowej o 15,6%, pszenżyta o 17,4%, ziemniaków jadalnych o 150,6%.
 3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena skupu tuczników o 0,7%, cena skupu macior o 7,6%, cena skupu jałówek rzeźnych o 0,2%,  cena skupu krów rzeźnych o 0,4%, cena targowiskowa pary prosiąt o 42,0%, niższa jest cena skupu  buhajków rzeźnych o 1,2%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 3,9%, nie zmieniła się cena  skupu cieląt rzeźnych.  
 4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu  tuczników o 34,7%, cena skupu macior o 24,8%, cena skupu jałówek rzeźnych o 0,8%, cena skupu krów rzeźnych o 7,3%, cena targowiskowa pary prosiąt o 33,3%, niższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 3,7%, cena skupu cieląt rzeźnych o 3,0%, nie zmieniła się  cena targowiskowa mendla jaj kurzych.

         

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

20.05.2019 - 24.05.2019 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

65

70

69,1

61,2

pszenica

85

100

92,0

78,1

jęczmień

80

100

86,6

71,9

owies

70

80

75,0

61,4

mieszanka zbożowa

75

85

78,5

67,9

pszenżyto

70

90

80,4

68,5

ziemniaki jadalne

200

280

213,00

85,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 20 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

4,60

6,40

5,44

4,04

maciory

2,00

4,00

3,27

2,62

buhajki

5,60

8,40

6,86

7,12

jałówki

4,70

7,80

6,23

6,18

krowy

3,00

6,00

4,83

4,50

cielęta

8,00

12,00

10,67

11,00

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

400

400

400

300

jaja kurze (mendel)

9,00

12,00

11,10

11,10

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.                                                                                                         

Waldemar Sender  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w maju 2019 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia  maj     2019

średnia     kwiecień        2019

średnia  maj     2018

Saletra amonowa

128

130

114

Saletrzak

118

118

97

Mocznik

157

158

136

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

156

155

143

Sól potasowa 60% [K2O]

158

158

141

Fosforan amonu [NP] 18:46

216

217

195

Siarczan magnezu

111

112

111

Polifoska 6:20:30 [NPK]

175

174

155

Polifoska 8:24:24 [NPK]

178

177

158

*Ceny brutto

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego o 0,6%, polifoski [6:20:30] o 0,6%,  polifoski [8:24:24] o 0,6%,  niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 1,5%, mocznika o 0,6%, fosforanu amonu o 0,5%,   siarczanu magnezu o 0,9%, nie zmieniła się cena sprzedaży saletrzaku, soli potasowej.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 12,3%, saletrzaku o 21,6%, mocznika o 15,4%, superfosfatu wzbogaconego o 9,1%, soli potasowej o 12,1%, fosforanu amonu o 10,8%, polifoski [6:20:30] o 12,9%, polifoski [8:24:24] o 12,7%,  nie zmieniła się cena sprzedaży siarczanu magnezu.

  Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, mocznika o 0,8%, superfosfatu wzbogaconego o 2,1%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 2,6%,  polifoski [8:24:24] o 1,9%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 2,5%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 1,1%, fosforanu amonu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 5,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży  mocznika,  superfosfatu wzbogaconego.

                                                                                                                                Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,4%, saletrzaku o 5,9%, mocznika o 7,0%, superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, soli potasowej o 3,4%, fosforanu amonu o 3,4%, polifoski [6:20:30] o 1,8%,  polifoski [8:24:24] o 3,0%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%. 
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,0%, saletrzaku o 12,5%, mocznika o 12,6%, superfosfatu wzbogaconego o 5,0%, soli potasowej o 5,5%, fosforanu amonu o 7,7%, polifoski [6:20:30] o 9,0%, polifoski [8:24:24] o 8,1%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%.

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,5%, saletrzaku o 4,6%, mocznika o 2,6%, superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 2,0%, fosforanu amonu o 1,9%, siarczanu magnezu o 5,7%,  polifoski [6:20:30] o 1,2%,  polifoski [8:24:24] o 1,2%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,6%, saletrzaku o 17,7%, mocznika o 16,4%, superfosfatu wzbogaconego o 8,7%, soli potasowej o 9,9%, fosforanu amonu o 11,4%, polifoski [6:20:30] o 11,8%, polifoski [8:24:24] o 11,5%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 2,6%.