!!! Uwaga!!! Wydłużony termin składania wniosków o pomoc suszową !!! Szczegóły tutaj i tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

 

I

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 24.09.2018 r. - 28.09.2018 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  tygodnia wyższa jest cena targowiskowa jęczmienia o 0,7%, niższa jest cena targowiskowa żyta o 2,5%, pszenicy o 0,8%, owsa o 0,6%,  mieszanki zbożowej o 0,7%, pszenżyta o 2,1%, ziemniaków jadalnych o 5,1%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 11,7%,  pszenicy o 10,3%, jęczmienia o 11,9%, owsa o 9,5%,  mieszanki zbożowej o 5,9%, pszenżyta o 8,2%, ziemniaków jadalnych o 20,8%.
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  tygodnia wyższa jest cena skupu  buhajków rzeźnych o 2,6%, cena skupu jałówek rzeźnych o 1,0%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,3%, niższa jest cena skupu tuczników o 2,3%, cena skupu macior o 4,4%, cena skupu krów rzeźnych o 5,7%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 4,5%, cena targowiskowa pary prosiąt o 6,7%.  
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 6,3%, cena skupu jałówek rzeźnych o 3,7%, cena skupu krów rzeźnych o 4,3%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 22,6%, niższa jest cena skupu  tuczników o 13,6%, cena skupu macior o 18,9%, cena skupu cieląt rzeźnych o 4,5%,  cena targowiskowa pary prosiąt o 22,2%.

                                                                                                    

                                                                                                             

  Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

24.09.2018 - 28.09.2018 r.

 A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

55

80

65,8

58,9

pszenica

75

100

87,0

78,9

jęczmień

65

90

81,1

72,5

owies

55

70

64,5

58,9

mieszanka zbożowa

65

80

69,7

65,8

pszenżyto

60

90

74,3

68,7

ziemniaki jadalne

70

120

93,00

77,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 19 targowiskach gminnych.

 B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

3,89

4,90

4,26

4,93

maciory

2,00

3,00

2,62

3,23

buhajki

6,10

8,50

7,22

6,79

jałówki

4,70

8,00

6,19

5,97

krowy

3,50

6,00

4,65

4,46

cielęta

8,00

12,00

10,50

11,00

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

280

280

280

360

jaja kurze (mendel)

8,25

13,50

11,40

9,30

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 14 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 Waldemar Sender  

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                    

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  we wrześniu 2018 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia wrzesień    2018

średnia     sierpień        2018

średnia  wrzesień     2017

Saletra amonowa

109

108

106

Saletrzak

93

94

92

Mocznik

133

132

133

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

144

141

144

Sól potasowa 60% [K2O]

144

142

146

Fosforan amonu [NP] 18:46

199

197

194

Siarczan magnezu

117

120

124

Polifoska 6:20:30 [NPK]

159

155

157

Polifoska 8:24:24 [NPK]

161

158

160

*Ceny brutto

 

sierpień wrzesień 2018

wrzesień 2017-2018

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, mocznika o 0,8%, superfosfatu wzbogaconego o 2,1%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 2,6%,  polifoski [8:24:24] o 1,9%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 2,5%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 1,1%, fosforanu amonu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 5,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży  mocznika,  superfosfatu wzbogaconego.

 

Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, mocznika o 0,8%, superfosfatu wzbogaconego o 2,1%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 2,6%,  polifoski [8:24:24] o 1,9%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 2,5%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 1,1%, fosforanu amonu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 5,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży  mocznika,  superfosfatu wzbogaconego.

                                                                                                                                Waldemar Sender