Notowania i analiza cen

Show the MENU

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 06.11.2023 r. - 10.11.2023 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa ziemniaków jadalnych  o 2,6%, niższa jest cena targowiskowa żyta o 2,8%, pszenicy o 4,5%, jęczmienia o 4,9%, owsa o 1,9%, pszenżyta o 5,6%, nie zmieniła się cena targowiskowa mieszanki zbożowej.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa ziemniaków jadalnych o 51,9%,  niższa jest cena targowiskowa żyta o 42,7%, pszenicy o 36,1%, jęczmienia o 35,4%, owsa o 27,8%, mieszanki zbożowej o 29,7%, pszenżyta o 39,2%.
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed miesiąca wyższa jest cena skupu jałówek rzeźnych o 2,2%, cena skupu krów rzeźnych o 2,3%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 2,5%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 3,2%,  niższa jest cena skupu tuczników o 5,6%, cena skupu macior o 5,9%, cena skupu buhajków rzeźnych o 0,7%, cena targowiskowa pary prosiąt o 4,4%.
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu  tuczników o 5,0%, cena skupu macior o 20,2%, cena skupu jałówek rzeźnych o 2,2%, cena skupu cieląt rzeźnych o 6,6%, cena targowiskowa pary prosiąt o 65,4%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 30,3%, niższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 2,8%, cena skupu krów rzeźnych o 5,3%.                                                                            

                                                                                                                                 

      

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

06.11.2023 - 10.11.2023 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

65

90

76,7

133,8

pszenica

75

130

107,3

168,0

jęczmień

70

120

98,2

152,0

owies

65

130

99,5

137,9

mieszanka zbożowa

70

130

101,3

144,0

pszenżyto

70

110

91,4

150,3

ziemniaki jadalne

200

300

234,00

154,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 16 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

6,50

9,00

7,08

6,74

maciory

2,00

6,00

4,46

3,71

buhajki

8,20

13,00

11,03

11,35

jałówki

5,50

13,00

10,37

10,15

krowy

4,00

10,00

7,88

8,32

cielęta

11,00

16,00

13,33

12,50

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

860

860

860

520

jaja kurze (mendel)

15,00

25,50

19,35

14,85

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 Waldemar Sender

 Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 24 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w listopadzie 2023 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A.  Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia

listopad        2023

średnia     październik               2023

średnia    listopad        2022

Saletra amonowa

215

200

414

Saletrzak

182

170

376

Mocznik

251

247

526

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

348

377

416

Sól potasowa 60% [K2O]

250

273

441

Fosforan amonu [NP] 18:46

425

399

560

Siarczan magnezu

199

192

237

Polifoska 6:20:30 [NPK]

333

359

469

Polifoska 8:24:24 [NPK]

357

366

470

*Ceny brutto

 różnica w notowaniach w miesiącach wrzesień-październik 2023

różnica w notowaniach w miesiącach pażdziernik 2022-kwiecień 2023

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej [34] o 7,5%, saletrzaku o 7,1%, mocznika o 1,6%,  fosforanu amonu o 6,5%, siarczanu magnezu o 3,6%, niższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego[40] o 7,7%, soli potasowej o 8,4%, polifoski [6:20:30] o 7,2%, polifoski [8:24:24] o 2,5%.

2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej [34] o 48,1%, saletrzaku o 51,6%,  mocznika o 52,3%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 16,3%,  soli potasowej o 43,3%, fosforanu amonu o 24,1%, siarczanu magnezu o 16,0%,  polifoski [6:20:30] o 29,0%,   polifoski [8:24:24] o 24,0%.                                                                                                                               

                                                                                                                        

Waldemar Sender