Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 15.01.2017 r. - 19.01.2017 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1.  W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed trzech  tygodni wyższa jest cena targowiskowa żyta o 4,1%,  pszenicy o 1,3%, jęczmienia o 2,1%, owsa o 1,7%, mieszanki zbożowej o 1,3%, pszenżyta o 0,7%, nie zmieniła się cena targowiskowa ziemniaków jadalnych.
  2.  W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 24,0%, pszenicy o 8,5%, jęczmienia o 12,4%,  owsa o 17,5%, mieszanki zbożowej o 12,0%, pszenżyta o 10,7%, ziemniaków jadalnych o 13,8%.
  3.  W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed trzech  tygodni wyższa jest cena skupu jałówek rzeźnych o 1,8%, cena skupu   krów rzeźnych o 4,7%, cena  skupu cieląt rzeźnych 2,3%, niższa jest cena skupu tuczników o 1,7%, cena skupu  macior o 1,1%, cena skupu  buhajków rzeźnych o 1,5%, cena targowiskowa pary prosiąt o 6,3%,  cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 5,1%.
  4.  W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 2,5%, cena skupu jałówek rzeźnych o 4,4%, cena skupu krów rzeźnych o 3,5%, cena skupu cieląt rzeźnych o 2,3%, cena targowiskowa pary prosiąt o 11,1%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 25,0%, niższa jest cena skupu  tuczników o 12,6%, cena skupu macior o 12,6%.

           

 Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

15.01.2017 - 19.01.2018 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

55

65

60,9

49,1

pszenica

70

90

79,2

73,0

jęczmień

70

85

74,4

66,2

owies

55

70

65,0

55,3

mieszanka zbożowa

65

70

68,2

60,9

pszenżyto

60

80

68,4

61,8

ziemniaki jadalne

70

110

91,00

80,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 18 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

3,50

4,70

3,96

4,53

maciory

2,20

3,00

2,70

3,09

buhajki

6,20

8,20

7,01

6,84

jałówki

5,00

7,50

6,22

5,96

krowy

2,50

6,00

4,43

4,28

cielęta

8,00

12,00

11,00

10,75

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

300

300

300

273

jaja kurze (mendel)

10,50

12,00

11,25

9,60

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.                                                                                                                                                                                                 

 Waldemar Sender  

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 32 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w grudniu 2017 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia grudzień  2017

średnia listopad  2017

średnia  grudzień     2016

Saletra amonowa

113

110

108

Saletrzak

96

94

99

Mocznik

135

134

132

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

141

142

147

Sól potasowa 60% [K2O]

145

143

152

Fosforan amonu [NP] 18:46

196

196

199

Siarczan magnezu

113

109

127

Polifoska 6:20:30 [NPK]

155

153

158

Polifoska 8:24:24 [NPK]

160

159

162

*Ceny brutto

listopad-grudzien

grudzien-grudzien

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,7%, saletrzaku o 2,1%, mocznika o 0,7%, soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 3,7%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%,  niższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, nie zmieniła się  cena sprzedaży fosforanu amonu.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 4,6%, mocznika o 2,3%,  niższa jest cena sprzedaży  saletrzaku o 3,0%, superfosfatu wzbogaconego o 4,1%, soli potasowej o 4,6%, fosforanu amonu o 1,5%, siarczanu magnezu o 11,0%, polifoski [6:20:30] o 1,9%, polifoski [8:24:24] o 1,2%.

Waldemar Sender