Notowania i analiza cen

Show the MENU

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 09.01.2023 r. - 13.01.2023 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa ziemniaków jadalnych o 8,4%, niższa jest cena targowiskowa żyta o 2,2%, pszenicy o 4,1%, jęczmienia o 1,8%, owsa o 4,5%, mieszanki zbożowej o 2,0%, pszenżyta o 3,3%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 37,8%,  pszenicy o 19,1%, jęczmienia o 25,5%, owsa o 34,0%, mieszanki zbożowej o 32,2%, pszenżyta o 26,8%,  ziemniaków jadalnych o 36,4%.
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed miesiąca wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 0,3%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 2,8%, niższa jest cena skupu tuczników o 3,5%, cena skupu macior o 5,7%, cena skupu jałówek rzeźnych o 2,0%, cena skupu krów rzeźnych o 2,2%, nie zmieniła się cena  skupu cieląt rzeźnych, cena targowiskowa pary prosiąt.
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu  tuczników o 65,9%, cena skupu macior o 77,1%, cena skupu buhajków rzeźnych o 19,7%, cena skupu jałówek rzeźnych o 21,9%, cena skupu krów rzeźnych o 28,4%, cena skupu cieląt rzeźnych o 4,5%, cena targowiskowa pary prosiąt o 150,0%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 25,0%.                                                                               

         

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

09.01.2023 - 13.01.2023 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

110

140

127,2

92,3

pszenica

130

190

158,2

132,8

jęczmień

115

180

144,0

114,7

owies

100

160

128,2

95,7

mieszanka zbożowa

100

160

135,0

102,1

pszenżyto

115

160

139,1

109,7

ziemniaki jadalne

100

250

180,00

132,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 21 targowiskach gminnych.

 B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

6,30

7,70

6,95

4,19

maciory

2,00

5,00

3,79

2,14

buhajki

10,00

13,00

11,60

9,69

jałówki

5,50

13,00

10,30

8,45

krowy

4,00

12,00

7,86

6,12

cielęta

8,00

15,00

11,67

11,17

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

600

600

600

240

jaja kurze (mendel)

15,00

21,00

16,50

13,20

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 

 Waldemar Sender 

 

 Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 26 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w grudniu 2022 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

  1. A.  Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia

grudzień        2022

średnia     listopad               2022

średnia    grudzień        2021

Saletra amonowa

384

414

290

Saletrzak

361

376

268

Mocznik

501

526

369

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

426

416

256

Sól potasowa 60% [K2O]

441

441

260

Fosforan amonu [NP] 18:46

501

560

364

Siarczan magnezu

217

237

218

Polifoska 6:20:30 [NPK]

463

469

291

Polifoska 8:24:24 [NPK]

466

470

298

*Ceny brutto

 różnica w notowaniach w miesiącach październik-listopad 2022

różnica w notowaniach w miesiącach listopad 2021 -listopad 2022

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego[40] o 2,4%,  niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej [34] o 7,2%, saletrzaku o 4,0%, mocznika o 4,8%, fosforanu amonu o 10,5%, siarczanu magnezu o 8,4%,  polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,9%, nie zmieniła się cena sprzedaży soli potasowej.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej [34] o 32,4%, saletrzaku o 34,7%,  mocznika o 35,8%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 66,4%, soli potasowej o 69,6%,  fosforanu amonu o 37,6%, polifoski [6:20:30] o 59,1%,   polifoski [8:24:24] o 56,4%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 0,5%.

Waldemar Sender