Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

 

 

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 18.11.2019 r. - 22.11.2019 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

 1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa owsa o 1,4%, mieszanki zbożowej o 0,9%,  pszenżyta o 1,9%,  ziemniaków jadalnych o 0,5%, niższa jest cena targowiskowa żyta o 0,3%, pszenicy o 0,1%, jęczmienia o 2,0%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 3,3%,  owsa o 7,9%,  mieszanki zbożowej o 1,6%, ziemniaków jadalnych o 108,7%, niższa jest cena targowiskowa pszenicy o 3,5%, jęczmienia o 1,0%, pszenżyta o 0,4%.
 3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena skupu tuczników o 0,4%, cena skupu  buhajków rzeźnych o 3,0%, cena skupu krów rzeźnych o 0,4%, cena targowiskowa pary prosiąt o 5,6%,  niższa jest cena skupu jałówek rzeźnych o 0,3%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,3%, nie zmieniła się cena skupu macior, cena  skupu cieląt rzeźnych.  
 4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu  tuczników o 37,4%, cena skupu macior o 41,1%, cena skupu krów rzeźnych o 1,8%,  cena targowiskowa pary prosiąt o 35,7%, niższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 9,8%, cena skupu jałówek rzeźnych o 1,1%, cena skupu cieląt rzeźnych o 5,7%,  nie zmieniła się cena targowiskowa mendla jaj kurzych.                                                                                                 

        

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

18.11.2019 - 22.11.2019 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

55

85

66,2

64,1

pszenica

75

100

86,2

89,3

jęczmień

70

100

81,8

82,6

owies

65

90

72,0

66,7

mieszanka zbożowa

70

90

75,0

73,8

pszenżyto

70

90

76,1

76,4

ziemniaki jadalne

150

250

215,00

103,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 20 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

5,00

6,10

5,47

3,98

maciory

2,00

4,00

3,47

2,46

buhajki

5,09

7,50

6,44

7,14

jałówki

4,63

7,50

6,10

6,17

krowy

3,00

5,50

4,61

4,53

cielęta

8,00

11,00

9,83

10,42

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

380

380

380

280

jaja kurze (mendel)

9,00

12,75

11,40

11,40

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 14 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

  Waldemar Sender 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w listopadzie 2019 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia  listopad    2019

średnia     październik        2019

średnia  listopad     2018

Saletra amonowa

122

123

118

Saletrzak

111

111

102

Mocznik

154

154

142

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

157

157

147

Sól potasowa 60% [K2O]

162

163

148

Fosforan amonu [NP] 18:46

202

221

204

Siarczan magnezu

114

123

113

Polifoska 6:20:30 [NPK]

172

176

166

Polifoska 8:24:24 [NPK]

178

179

168

*Ceny brutto

 pazdziernik-listopad 2019

listopad 2018 - listopad 2019 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,8%, soli potasowej o 0,6%, fosforanu amonu o 8,6%, siarczanu magnezu o 7,3%, polifoski [6:20:30] o 2,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, nie zmieniła się cena sprzedaży saletrzaku, mocznika, superfosfatu wzbogaconego.  
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,4%, saletrzaku o 8,8%, mocznika o 8,5%, superfosfatu wzbogaconego o 6,8%, soli potasowej o 9,5%, siarczanu magnezu o 0,9%, polifoski [6:20:30] o 3,6%, polifoski [8:24:24] o 6,0%, niższa jest cena sprzedaży fosforanu amonu o 1,0%.

  Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, mocznika o 0,8%, superfosfatu wzbogaconego o 2,1%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 2,6%,  polifoski [8:24:24] o 1,9%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 2,5%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 1,1%, fosforanu amonu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 5,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży  mocznika,  superfosfatu wzbogaconego.

                                                                                                                                Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,4%, saletrzaku o 5,9%, mocznika o 7,0%, superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, soli potasowej o 3,4%, fosforanu amonu o 3,4%, polifoski [6:20:30] o 1,8%,  polifoski [8:24:24] o 3,0%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%. 
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,0%, saletrzaku o 12,5%, mocznika o 12,6%, superfosfatu wzbogaconego o 5,0%, soli potasowej o 5,5%, fosforanu amonu o 7,7%, polifoski [6:20:30] o 9,0%, polifoski [8:24:24] o 8,1%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%.

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,5%, saletrzaku o 4,6%, mocznika o 2,6%, superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 2,0%, fosforanu amonu o 1,9%, siarczanu magnezu o 5,7%,  polifoski [6:20:30] o 1,2%,  polifoski [8:24:24] o 1,2%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,6%, saletrzaku o 17,7%, mocznika o 16,4%, superfosfatu wzbogaconego o 8,7%, soli potasowej o 9,9%, fosforanu amonu o 11,4%, polifoski [6:20:30] o 11,8%, polifoski [8:24:24] o 11,5%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 2,6%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,2%, siarczanu magnezu o 5,1%,  polifoski [6:20:30] o 1,7%, polifoski [8:24:24] o 1,1%,  niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 0,9%, mocznika o 0,6%, fosforanu amonu o 0,9%,    nie zmieniła się cena sprzedaży saletry amonowej, superfosfatu wzbogaconego.  
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,8%, saletrzaku o 12,1%, mocznika o 12,4%, superfosfatu wzbogaconego o 7,5%, soli potasowej o 10,9%, fosforanu amonu o 11,1%, siarczanu magnezu o 4,2%, polifoski [6:20:30] o 8,0%, polifoski [8:24:24] o 7,8%.