Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 15.04.2019 r. - 19.04.2019 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

 1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa żyta o 0,1%, pszenicy o 1,7%, jęczmienia o 0,6%, owsa o 0,1%, mieszanki zbożowej o 0,1%, pszenżyta o 0,3%,  ziemniaków jadalnych o 15,3%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 11,5%,  pszenicy o 16,0%, jęczmienia o 15,8%, owsa o 15,0%,  mieszanki zbożowej o 16,1%, pszenżyta o 16,8%, ziemniaków jadalnych o 73,6%.
 3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena skupu tuczników o 31,1%, cena skupu macior o 23,6%, cena skupu krów rzeźnych o 2,3%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 6,7%, niższa jest cena skupu jałówek rzeźnych o 0,3%, nie zmieniła się cena skupu  buhajków rzeźnych, cena targowiskowa pary prosiąt, cena targowiskowa mendla jaj kurzych.
 4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu  tuczników o 28,6%, cena skupu macior o 12,6%, cena skupu krów rzeźnych o 6,9%,  niższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 3,1%, cena skupu jałówek rzeźnych o 1,3%, cena skupu cieląt rzeźnych o 3,0%, cena targowiskowa pary prosiąt o 6,7%,  cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,3%.

                                                                                                   

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

15.04.2019 - 19.04.2019 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

65

80

69,6

62,4

pszenica

85

110

93,5

80,6

jęczmień

75

94

86,5

74,7

owies

65

80

74,2

64,5

mieszanka zbożowa

70

90

79,3

68,3

pszenżyto

75

88

79,9

68,4

ziemniaki jadalne

120

220

158,00

91,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 21 targowiskach gminnych.

 B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

4,70

6,10

5,40

4,20

maciory

2,00

3,90

3,04

2,70

buhajki

6,00

8,00

6,94

7,16

jałówki

4,70

7,80

6,22

6,30

krowy

3,00

6,00

4,81

4,50

cielęta

8,00

12,00

10,67

11,00

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

280

280

280

300

jaja kurze (mendel)

9,00

12,75

11,55

11,70

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.                                                                                                       

Waldemar Sender  

 

     Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w kwietniu 2019 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia  kwiecień     2019

średnia     marzec        2019

średnia  kwiecień     2018

Saletra amonowa

130

130

114

Saletrzak

118

117

97

Mocznik

158

158

136

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

155

154

142

Sól potasowa 60% [K2O]

158

157

143

Fosforan amonu [NP] 18:46

217

214

194

Siarczan magnezu

112

114

104

Polifoska 6:20:30 [NPK]

174

174

155

Polifoska 8:24:24 [NPK]

177

177

158

*Ceny brutto

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży  saletrzaku o 0,9%, superfosfatu wzbogaconego o 0,6%, soli potasowej o 0,6%, fosforanu amonu o 1,4%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 1,8%, nie zmieniła się cena sprzedaży saletry amonowej, mocznika, polifoski [6:20:30],  polifoski [8:24:24].  
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 14,0%, saletrzaku o 21,6%, mocznika o 16,2%, superfosfatu wzbogaconego o 9,2%, soli potasowej o 10,5%, fosforanu amonu o 11,9%, polifoski [6:20:30] o 12,3%, polifoski [8:24:24] o 12,0%,  siarczanu magnezu o 7,7%.

  Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, mocznika o 0,8%, superfosfatu wzbogaconego o 2,1%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 2,6%,  polifoski [8:24:24] o 1,9%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 2,5%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 1,1%, fosforanu amonu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 5,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży  mocznika,  superfosfatu wzbogaconego.

                                                                                                                                Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,4%, saletrzaku o 5,9%, mocznika o 7,0%, superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, soli potasowej o 3,4%, fosforanu amonu o 3,4%, polifoski [6:20:30] o 1,8%,  polifoski [8:24:24] o 3,0%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%. 
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,0%, saletrzaku o 12,5%, mocznika o 12,6%, superfosfatu wzbogaconego o 5,0%, soli potasowej o 5,5%, fosforanu amonu o 7,7%, polifoski [6:20:30] o 9,0%, polifoski [8:24:24] o 8,1%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%.

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,5%, saletrzaku o 4,6%, mocznika o 2,6%, superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 2,0%, fosforanu amonu o 1,9%, siarczanu magnezu o 5,7%,  polifoski [6:20:30] o 1,2%,  polifoski [8:24:24] o 1,2%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,6%, saletrzaku o 17,7%, mocznika o 16,4%, superfosfatu wzbogaconego o 8,7%, soli potasowej o 9,9%, fosforanu amonu o 11,4%, polifoski [6:20:30] o 11,8%, polifoski [8:24:24] o 11,5%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 2,6%.