150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 15.06.2020 r. - 19.06.2020 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

 1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  kwartału wyższa jest cena targowiskowa żyta o 1,9%, pszenicy o 3,6%, jęczmienia o 1,2%, owsa o 5,1%, pszenżyta o 3,9%, niższa jest cena targowiskowa mieszanki zbożowej o 1,6%, ziemniaków jadalnych o 7,4%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, niższa jest cena targowiskowa żyta o 0,9%,  pszenicy o 3,6%,  jęczmienia o 1,5%, owsa o 0,1%,  mieszanki zbożowej o 8,4%, pszenżyta o 1,2%, ziemniaków jadalnych o 28,9%.
 3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  kwartału wyższa jest cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,3%, niższa jest  cena skupu tuczników o 12,3%, cena skupu macior o 15,4%, cena skupu  buhajków rzeźnych o 3,3%, cena skupu jałówek rzeźnych o 1,5%,cena skupu krów rzeźnych o 5,8%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 7,7%, cena targowiskowa pary prosiąt o 16,1%.
 4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa pary prosiąt o 30,0%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,3%, niższa jest cena skupu  tuczników o 3,4%, cena skupu macior o 5,0%, cena skupu buhajków rzeźnych o 7,8%, cena skupu jałówek rzeźnych o 6,5%, cena skupu krów rzeźnych o 9,5%, cena skupu cieląt rzeźnych o 6,3%.                                                                                          

          

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

15.06.2020 - 19.06.2020 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

52

80

68,2

68,8

pszenica

75

100

89,0

92,3

jęczmień

70

100

84,8

86,1

owies

60

90

74,3

74,4

mieszanka zbożowa

65

80

73,8

80,6

pszenżyto

70

90

79,6

80,6

ziemniaki jadalne

120

200

162,00

228,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 17 targowiskach gminnych.

 B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

4,44

5,80

5,19

5,37

maciory

2,00

3,52

3,07

3,23

buhajki

5,00

7,50

6,25

6,78

jałówki

4,63

7,50

5,91

6,32

krowy

3,00

5,50

4,39

4,85

cielęta

8,00

11,00

10,00

10,67

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

520

520

520

400

jaja kurze (mendel)

9,00

12,00

11,55

11,40

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 Waldemar Sender 

 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w czerwcu 2020 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia

 czerwiec    2020

średnia     maj        2020

średnia  czerwiec     2019

Saletra amonowa

114

117

128

Saletrzak

104

106

117

Mocznik

144

145

157

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

154

159

157

Sól potasowa 60% [K2O]

161

162

162

Fosforan amonu [NP] 18:46

189

188

220

Siarczan magnezu

115

111

118

Polifoska 6:20:30 [NPK]

169

171

173

Polifoska 8:24:24 [NPK]

174

175

178

*Ceny brutto

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży fosforanu amonu o 0,5%, siarczanu magnezu o 3,6%,  niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,6%, saletrzaku o 1,9%,  mocznika o 0,7%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 3,1%, soli potasowej o 0,6%, polifoski [6:20:30] o 1,2%, polifoski [8:24:24] o 0,6%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,9%, saletrzaku o 11,1%, mocznika o 8,3%, superfosfatu wzbogaconego o 1,9%, soli potasowej o 0,6%, fosforanu amonu o 14,1%, siarczanu magnezu o 2,5%, polifoski [6:20:30] o 2,3%, polifoski [8:24:24] o 2,2%.

  Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, mocznika o 0,8%, superfosfatu wzbogaconego o 2,1%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 2,6%,  polifoski [8:24:24] o 1,9%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 2,5%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 1,1%, fosforanu amonu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 5,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży  mocznika,  superfosfatu wzbogaconego.

                                                                                                                                Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,4%, saletrzaku o 5,9%, mocznika o 7,0%, superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, soli potasowej o 3,4%, fosforanu amonu o 3,4%, polifoski [6:20:30] o 1,8%,  polifoski [8:24:24] o 3,0%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%. 
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,0%, saletrzaku o 12,5%, mocznika o 12,6%, superfosfatu wzbogaconego o 5,0%, soli potasowej o 5,5%, fosforanu amonu o 7,7%, polifoski [6:20:30] o 9,0%, polifoski [8:24:24] o 8,1%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%.

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,5%, saletrzaku o 4,6%, mocznika o 2,6%, superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 2,0%, fosforanu amonu o 1,9%, siarczanu magnezu o 5,7%,  polifoski [6:20:30] o 1,2%,  polifoski [8:24:24] o 1,2%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,6%, saletrzaku o 17,7%, mocznika o 16,4%, superfosfatu wzbogaconego o 8,7%, soli potasowej o 9,9%, fosforanu amonu o 11,4%, polifoski [6:20:30] o 11,8%, polifoski [8:24:24] o 11,5%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 2,6%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,2%, siarczanu magnezu o 5,1%,  polifoski [6:20:30] o 1,7%, polifoski [8:24:24] o 1,1%,  niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 0,9%, mocznika o 0,6%, fosforanu amonu o 0,9%,    nie zmieniła się cena sprzedaży saletry amonowej, superfosfatu wzbogaconego.  
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,8%, saletrzaku o 12,1%, mocznika o 12,4%, superfosfatu wzbogaconego o 7,5%, soli potasowej o 10,9%, fosforanu amonu o 11,1%, siarczanu magnezu o 4,2%, polifoski [6:20:30] o 8,0%, polifoski [8:24:24] o 7,8%.