Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

 

I

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 10.12.2018 r. - 14.12.2018 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  tygodnia wyższa jest cena targowiskowa pszenicy o 0,6%, jęczmienia o 0,7%, owsa o 0,2%,   ziemniaków jadalnych o 2,8%, niższa jest cena targowiskowa żyta o 0,3%,  mieszanki zbożowej o 1,1%, pszenżyta o 1,5%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 10,4%,  pszenicy o 14,3%, jęczmienia o 14,4%, owsa o 9,6%,  mieszanki zbożowej o 11,2%, pszenżyta o 15,8%, ziemniaków jadalnych o 31,0%.
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  tygodnia wyższa jest cena skupu  buhajków rzeźnych o 1,7%, cena skupu jałówek rzeźnych o 1,5%, cena skupu krów rzeźnych o 8,6%, cena targowiskowa pary prosiąt o 3,7%,   cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,3%,  niższa jest cena skupu tuczników o 0,8%, cena skupu macior o 0,8%, nie zmieniła się  cena  skupu cieląt rzeźnych.
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 2,8%, cena skupu krów rzeźnych o 1,1%, niższa jest cena skupu  tuczników o 12,0%, cena skupu macior o 17,5%, cena skupu jałówek rzeźnych o 2,0%,  cena skupu cieląt rzeźnych o 6,1%, cena targowiskowa pary prosiąt o 12,5%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 3,8%.

                                                                                                    

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

10.12.2018 - 14.12.2018 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

60

70

63,9

57,9

pszenica

80

100

88,6

77,5

jęczmień

75

90

82,8

72,4

owies

60

70

66,4

60,6

mieszanka zbożowa

65

80

73,2

65,8

pszenżyto

70

90

76,9

66,4

ziemniaki jadalne

90

150

110,00

84,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 20 targowiskach gminnych.

 B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

3,50

4,50

3,80

4,32

maciory

2,00

2,60

2,40

2,91

buhajki

6,10

8,40

7,27

7,07

jałówki

4,70

8,00

6,28

6,41

krowy

2,00

5,80

4,55

4,50

cielęta

8,00

12,00

10,33

11,00

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

280

280

280

320

jaja kurze (mendel)

9,00

13,50

11,55

12,00

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 Waldemar Sender  

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                    

     Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w listopadzie 2018 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia listopad    2018

średnia     październik        2018

średnia  listopad     2017

Saletra amonowa

118

113

110

Saletrzak

102

99

94

Mocznik

142

137

134

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

147

146

142

Sól potasowa 60% [K2O]

148

147

143

Fosforan amonu [NP] 18:46

204

199

196

Siarczan magnezu

113

118

109

Polifoska 6:20:30 [NPK]

166

163

153

Polifoska 8:24:24 [NPK]

168

166

159

*Ceny brutto

 

 

pazdziernik-listopad 2018

listopad-listopad 2018

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 4,4%, saletrzaku o 3,0%, mocznika o 3,6%, superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, soli potasowej o 0,7%, fosforanu amonu o 2,5%, polifoski [6:20:30] o 1,8%,  polifoski [8:24:24] o 1,2%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu 4,2%. 
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 7,3%, saletrzaku o 8,5%, mocznika o 6,0%, superfosfatu wzbogaconego o 3,5%, soli potasowej o 3,5%, fosforanu amonu o 4,1%, siarczanu magnezu o 3,7%,  polifoski [6:20:30] o 8,5%, polifoski [8:24:24] o 5,7%.    

Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, mocznika o 0,8%, superfosfatu wzbogaconego o 2,1%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 2,6%,  polifoski [8:24:24] o 1,9%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 2,5%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 1,1%, fosforanu amonu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 5,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży  mocznika,  superfosfatu wzbogaconego.

                                                                                                                                Waldemar Sender