Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 23.07.2018 r. - 27.07.2018 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  tygodnia wyższa jest cena targowiskowa żyta o 1,6%,  owsa o 1,8%,  mieszanki zbożowej o 0,7%, pszenżyta o 1,3%, niższa jest cena targowiskowa pszenicy o 1,0%, jęczmienia o 0,5%,  ziemniaków jadalnych młodych o 5,8%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa ziemniaków jadalnych młodych o 7,7%, niższa jest cena targowiskowa żyta o 0,7%,  pszenicy o 3,4%, jęczmienia o 5,7%, owsa o 3,0%,  mieszanki zbożowej o 4,5%, pszenżyta o 3,1%.
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  tygodnia wyższa jest cena skupu  buhajków rzeźnych o 0,1%, cena skupu jałówek rzeźnych o 0,3%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 2,7%,   niższa jest cena skupu tuczników o 0,2%, cena skupu macior o 0,7%, cena skupu krów rzeźnych o 5,3%,  nie zmieniła się cena  skupu cieląt rzeźnych, cena targowiskowa pary prosiąt.
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 6,1%, cena skupu jałówek rzeźnych o 5,3%, cena skupu krów rzeźnych o 3,5%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 21,0%, niższa jest cena skupu  tuczników o 16,0%, cena skupu macior o 20,2%, cena skupu cieląt rzeźnych o 0,7%,  cena targowiskowa pary prosiąt o 25,0%.

          

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

23.07.2018 - 27.07.2018 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

50

65

58,1

58,5

pszenica

70

90

78,5

81,3

jęczmień

60

80

72,4

76,8

owies

55

70

61,2

63,1

mieszanka zbożowa

65

70

67,6

70,8

pszenżyto

60

80

69,2

71,4

ziemniaki jadalne

80

130

98,00

91,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 20 targowiskach gminnych.

 B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

3,89

4,70

4,26

5,07

maciory

2,00

3,15

2,68

3,36

buhajki

6,10

8,30

7,14

6,73

jałówki

4,70

7,80

6,35

6,03

krowy

3,00

6,20

4,46

4,31

cielęta

8,00

12,00

10,67

10,75

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

300

300

300

400

jaja kurze (mendel)

9,00

12,00

11,25

9,30

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

  Waldemar Sender  

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

 

 

                                                                                                             

 

 

                                                                                         

                                                                                                             

 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w lipcu 2018 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia lipiec    2018

średnia     czerwiec        2018

średnia  lipiec     2017

Saletra amonowa

109

111

113

Saletrzak

93

96

99

Mocznik

132

134

142

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

143

143

145

Sól potasowa 60% [K2O]

142

143

148

Fosforan amonu [NP] 18:46

197

192

198

Siarczan magnezu

107

111

117

Polifoska 6:20:30 [NPK]

155

155

158

Polifoska 8:24:24 [NPK]

157

158

162

*Ceny brutto

 

czerwiec-lipiec

lipiec-lipiec

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży fosforanu amonu o 2,6%,  niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 1,8%, saletrzaku o 3,1%, mocznika o 1,5%, soli potasowej o 0,7%, siarczanu magnezu 3,6%, polifoski [8:24:24] o 0,6%,  nie zmieniła się  cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego, polifoski [6:20:30].
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,5%,  saletrzaku o 6,1%, mocznika o 7,0%,  superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 4,1%, fosforanu amonu o 0,5%, siarczanu magnezu o 8,5%, polifoski [6:20:30] o 1,9%, polifoski [8:24:24] o 3,1%.

Waldemar Sender