Przeżuwacze

Show the MENU

TERMINARZ

Aukcji jałówek hodowlanych

w woj. łódzkim w 2019 roku

 

Miejsce

aukcji

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ŁÓDZKI OŚRODEK

DORADZTWA

ROLNICZEGO

BRATOSZEWICE

Teren wojewódzkich wystaw zwierząt hodowlanych

10

14

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 W 2019 roku aukcje jałówek hodowlanych organizowane przez Łódzki Związek Hodowców Bydła będą odbywały się na terenie wystaw hodowlanych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach pod hasłem:"AUKCJE JAŁÓWEK W SERCU POLSKI". Zmiana lokalizacji wiąże sięz decyzją ŁZHB o zaprzestaniu wraz z końcem 2018 roku działalności aukcyjnej w Witoni i Będkowie i przeniesieniu jej do ŁODR w Bratoszewicach, jako centralnego i tradycyjnie związanego z ekspozycjami bydła miejsca w województwie łódzkim.

Ustalone na pierwszy kwartał 2019 roku terminy imprezy są zgodne z zasadą przeprowadzania aukcji w każdy drugi czwartek miesiąca.

             Przedstawione do sprzedaży jałówki pochodzą z obór urzędowo uznanych za wolne od białaczki, brucelozy i gruźlicy potwierdzone certyfikatem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W przypadku braku takiego certyfikatu wymagane jest aktualne świadectwo zdrowia jałówki. Cielność jałówek jest potwierdzona przez lekarza weterynarii na aukcji po dokonaniu zakupu, na koszt sprzedającego.

Sprzedający za organizację aukcji wpłacają: 

- należący do  Łódzkiego Związku Hodowców Bydła  -  60zł.+ 23% VAT

- nie należący do związku - 110zł. + 23%VAT

Kupujący wpłacają - 110zł + 23%VAT.                    

Przyjmowanie jałówek odbywa się w godzinach 9.30-11.00.

Komisyjna wycena i oglądanie jałówek, do godziny 12.00

Licytacja i sprzedaż jałówek o godzinie 12.00.

Nabywcy wpłacają wadium w wysokości w wysokości 200 zł.

Łódzki Związek Hodowców Bydła – organizator aukcji nie ubezpiecza zwierząt, nie zapewnia transportu

i nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.

Łódzki Związek zastrzega sobie możliwość podniesienia kosztów organizacyjnych aukcji.

Informacje telefoniczne o aukcjach:

 Biuro: 42-632-59-74, 42-632-15-48

Dyrektor  K. Gałązka 0661-808-009

Inspektor  Z. Szewczyk 0668-131-081

Zobacz pozostałe lata