Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Przeżuwacze

Show the MENU

Aukcje jałówek w województwie łódzkim w 2017 roku

Organizatorem aukcji jałówek jest Łódzki Związek Hodowców Bydła. Ważenie, komisyjna wycena i oglądanie jałówek odbywa się w dniu aukcji, w godzinach 9.30-11.00. Licytacja i sprzedaż jałówek po godzinie 11.00. Organizator aukcji nie ubezpiecza zwierząt, nie zapewnia transportu i nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte. W zależności od ilości jałówek i zapotrzebowania Łódzki Związek Hodowców Bydła przewiduje możliwość zwiększenia częstotliwości aukcji, rozszerzenia i ewentualnej zmiany sieci punktów aukcyjnych. Informacje o aukcjach można uzyskać pod nr tel:

 • Biuro: 42 632-15-48, 42 632-59-74,
 • Dyrektor: G. Machała 0668 131 108
 • Inspektor: Z. Szewczyk 0668 131 081

Przedstawione do sprzedaży jałówki pochodzą z obór urzędowo uznanych za wolne od białaczki, brucelozy i gruźlicy, potwierdzone certyfikatem Powiatowego Inspektora weterynarii. W przypadku braku takiego certyfikatu wymagane jest aktualne świadectwo zdrowia jałówki w kierunku chorób hodowlanych. Cielność jałówek jest potwierdzana przez lekarza weterynarii na aukcji po dokonaniu zakupu na koszt sprzedającego.

Za organizację aukcji sprzedający wpłacają 110zł + 23% VAT, a jeżeli należą do Związku Hodowców bydła: 60zł+23% VAT. Kupujący wnosi opłatę 110zł+ 23% VAT.

Nabywcy, po wygraniu licytacji, wpłacają na ringu wadium w wysokości 200 zł (kwota ta stanowi część należnej zapłaty za jałówkę).

Przed rozpoczęciem licytacji, każdy kupujący może zapoznać się z danymi dotyczącymi poszczególnych jałówek, które umieszczone są na tabliczkach informacyjnych. Dane te zawierają:

 • Numer aukcyjny
 • Dolew krwi hf w %
 • Data urodzenia i data krycia jałówki
 • Waga
 • Informacje czy matka lub babka mają wpis do ksiąg hodowlanych
 • Informacje o ojcu – buhaj testowy czy pozytywnie wyceniony (do jałówek po buhajach testowych, po ukończeniu pierwszej minimum 200dniowej laktacji - dopłata w wysokości 300zł brutto z Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu, pod warunkiem że jałówka od momentu wycielenia podlegała kontroli użytkowości mlecznej).
 • Informacja o buhaju użytym do krycia jałówki (testowy czy pozytywnie wyceniony)
 • Informacje o wydajność matki: ilość kg mleka, ilość kg tłuszczu, % tłuszczu w mleku, % białka w mleku
 • Informacje o stadzie z którego pochodzi jałówka: nazwisko i adres hodowcy, średnia ilość krów w stadzie, średnia wydajność w stadzie (kg mleka, % tłuszczu, % białka)
 • Suma punktów hodowlanych uzyskana przez jałówkę za:
  • pochodzenie: max 13 punktów
  • za buhaja którym pokryta jest jałówka: max 5punktów
  • wydajność matki: max 15 punktów
  • % białka: max10 punktów
  • pielęgnację: max 8 punktów
  • pokrój: max 9 punktów
 • Cena wywoławcza, na którą składa się suma wartości rzeźnej i hodowlanej:
  • wartość rzeźna: waga jałówki w kg x cena za kilogram (od 01.04.2015r.  3,00zł/kg)
  • wartość hodowlana: suma punktów hodowlanych uzyskana przez jałówkę w wycenie pomnożona przez cenę przyjętą za 1 kg żywca pomnożona przez 20 (obecnie za każdy uzyskany punkt 20x3,00zł=60 zł)

Zobacz pozostałe lata 

Do pobrania: