Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Show the MENU

SIR

10.05.2024
Jakie są możliwość wykorzystania krzemu do nawożenia roślin rolniczych? Efekty stosowania nawozu doglebowego SiGS oraz nawozu dolistnego Barrier Si-Ca w uprawie w uprawie kukurydzy na ziarno. Współpraca Grup Operacyjnych EPI w ramach WPR na lata 2023 – 2027 - takich zagadnień można było...
06.05.2024
Strefa Innowacji na targach rolnych Agrotechnika 2024. Byli z nami przedstawiciele GO EPI - dr Beata Bartodziejska IBPRS, dr inż. Anna Szosland-Fałtyn IBPRS, dr inż Arkadiusz Artyszak prof SGGW, dr inż. Paweł Owczarek, Aneta Makarewicz, Paweł Jabłoński, Przemysław Kapka. Projekty badawczo-...
12.04.2024
12 kwietnia gościliśmy w gospodarstwie ogrodniczym Tomasza Barańskiego w Starej Wsi – Lidera Grupy Operacyjnej WINO-ROŚL, w której ŁODR jest konsorcjantem. W ramach projektu realizowana jest operacja z działania Współpraca objętego PROW na lata 2014-2020, pn. ,,Alternatywna technologia produkcji...
13.02.2024
Na stronie internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  zaprezentowano projekt grupy operacyjnej Współpraca „Zdrowe zwierzęta zdrowa żywność – ThermoEye”. Projekt zrealizowano w latach 2020-2022. Liderem grupy był nasz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, badaniami...
31.12.2023
    ''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. ...
20.11.2023
  ''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. ...
02.10.2023
  ''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. ...
02.10.2023
''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. ...
29.09.2023
  ''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. ...
18.09.2023
''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja...

Strony