Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Ubezpieczenie upraw i zwierząt

Show the MENU

 Nowe maksymalne sumy ubezpieczenia na 2018 r.

Co roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w drodze rozporządzenia określa nowe maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W 2018 r. maksymalne sumy ubezpieczenia wynoszą:

1 ha upraw rolnych:

a)       10 650 zł – dla zbóż,

b)         8450 zł – dla kukurydzy,

c)         9 900 zł – dla rzepaku i rzepiku,

d)      56 050 zł – dla chmielu,

e)       31 350 zł – dla tytoniu,

f)      129 600 zł – dla warzyw gruntowych,

g)     131 500 zł – dla drzew i krzewów owocowych,

h)       84 500 zł – dla truskawek,

i)         25 000 zł – dla ziemniaków,

j)         9 900 zł – dla buraków cukrowych,

k)       14 400 zł – dla roślin strączkowych,

1 szt. zwierzęcia :

a)    14 000 zł – dla bydła,

b)    10 200 zł – dla koni,

c)     700 zł – dla owiec,

d)     700 zł – dla kóz,

e)    1 740 zł – dla świń,

f)      53 zł – dla przepiórek,

g)     65 zł – dla kaczek,

h)    250 zł – dla gęsi,

i)     133 zł – dla indyków,

j)      1330 zł – dla strusi,

 

Nie zmieniła się w porównaniu z rokiem 2017 wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 r.

Na podstawie art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2047) Prezes Rady Ministrów ogłosił, że dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia:

1) upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych – wynosi 65% składki do 1 ha uprawy;

2) bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń – wynosi 65% składki do 1 sztuki.                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Waldemar Sender

 

Źródło:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2047)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wysokości dopłat  z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2047)