150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

ZAPROSZENIE - wyjazd studyjny pn. „Dobre praktyki wdrażania innowacji w gospodarstwach ekologicznych”

Show the MENU

SIR

02.09.2019

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

ZAPROSZENIE

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym

pn. „Dobre praktyki wdrażania innowacji w gospodarstwach ekologicznych”

który odbędzie się w dniach 17-20.09.2019 r. na teren woj. lubelskiego.

Wyjazd studyjny organizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

Wyjazd skierowany jest do: rolników, przedsiębiorców, przetwórcy, pracowników naukowych, doradców rolniczych, mieszkańców obszarów wiejskich oraz potencjalnych członków grup operacyjnych. 

 

W programie:

Wykłady:

I. Wykład nt. „Produkcja w systemie ekologicznym w oparciu o innowacyjne technologie i rozwiązania w zakresie dystrybucji produktów”

II. Wykład nt. „Koncepcje agroleśne w produkcji w systemie ekologicznym w uprawie roślin i hodowli zwierząt” 

III. Wykład pn. „Możliwości finansowania grup operacyjnych w ramach działania "Współpraca" objętego  PROW  2014-2020”

 Wizyty studyjne:

Wizyty w  pięciu gospodarstwach ekologicznych tj.:

- wizyta w gospodarstwie ekologicznym Urszuli i Piotra Osików w Woli Skromowskiej, gmina Firlej;

- wizyta w gospodarstwie ekologicznym Barbary i Piotra Banasiów w Cegielni, gmina Ostrówek;

- wizyta studyjna w gospodarstwie ekologicznym Doroty i Jerzego Moniów w Krupe, gmina Krasnystaw;

- wizyta studyjna w gospodarstwie ekologicznym Eligiusza Pecio w Zabłociu, gmina Markuszów;

- wizyta studyjna w gospodarstwie Barbary Baj-Wójtowicz w Sosnówce, gmina Sosnówka.

Miejsca wizyt mogą ulec zmianie.

 

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe.

 

 Ilość miejsc: 40

 Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej*:

a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 12.09.2019 r. do godz. 12.00

Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 Ilość miejsc jest ograniczona w związku z powyższym o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby które zakwalifikują się na szkolenie otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

 

Więcej informacji:

Anna Lichman – główny specjalista ds. innowacji

e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl

tel. 797 187 074 

 

* prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu jego skanu podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem pod adres poczty elektronicznej: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl. Karta zgłoszeniowa załączona poniżej.

 

 

Do pobrania: 
PDF icon KARTA ZGŁOSZENIOWA (252.675 kB)