Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Wyjazd studyjny pn. „Dobre praktyki i doświadczenia przy zakładaniu grup operacyjnych na przykładzie Czech”

Show the MENU

SIR

26.06.2018

 

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”   

Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


    

ZAPROSZENIE

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym

pn.: „Dobre praktyki i doświadczenia przy zakładaniu grup operacyjnych na przykładzie Czech”

który odbędzie się w dniach 10-13.07.2018 r.

Wyjazd organizowany jest w ramach realizacji Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Realizacja operacji ma na celu zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami przy tworzeniu i funkcjonowaniu Grup Operacyjnych EPI na terenie Czech.

 

Wyjazd studyjny adresowany jest do osób zainteresowanych udziałem w tworzeniu Grup Operacyjnych EPI i aplikowaniem o środki w ramach działania „Współpraca” objętego PROW 2014-2020. W pierwszej kolejności zapraszamy liderów tworzących się grup m.in. rolników, przedstawicieli jednostek naukowych, przedstawicielom biznesu oraz doradztwa.

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej*:

a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 28 czerwca 2018 r. do godz. 14.00.

Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ilość miejsc jest ograniczona w związku z powyższym o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby które zakwalifikują się na szkolenie otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

 

Więcej informacji: 

Anna Lichman – główny specjalista ds. innowacji

e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl

tel. 797 187 074

                                                                                    

* prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu jego skanu podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem pod adres poczty elektronicznej: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl (po zakwalifikowaniu się oryginał zgłoszenia należy zabrać z sobą na wyjazd studyjny). Karta zgłoszeniowa załączona poniżej.

 

Do pobrania: