WINO-ROŚL - Alternatywna technologia produkcji winorośli z wykorzystaniem innowacyjnych preparatów biologicznych podnoszących jakość win i cydrów

Show the MENU

SIR

12.04.2024
12 kwietnia gościliśmy w gospodarstwie ogrodniczym Tomasza Barańskiego w Starej Wsi – Lidera Grupy Operacyjnej WINO-ROŚL, w której ŁODR jest konsorcjantem.
W ramach projektu realizowana jest operacja z działania Współpraca objętego PROW na lata 2014-2020, pn. ,,Alternatywna technologia produkcji winorośli z wykorzystaniem innowacyjnych preparatów biologicznych podnoszących jakość win i cydrów’’.
Wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz pozostałymi członkami GO, omawialiśmy bieżące problemy sadownictwa, a także wprowadzane w ramach operacji innowacje