Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Nowoczesne technologie i problemy przy uprawie warzyw pod osłonami

Show the MENU

SIR

12.10.2018


 ''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”   

 Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

 

          Zwiększenie wydajności produkcji warzyw z jednostki powierzchni jest możliwe pod warunkiem ciągłego wprowadzania zmian technologicznych. Natomiast by zredukować przyczyny niskiej efektywności produkcji warzyw pod osłonami należy przeznaczyć znaczne nakłady w nowoczesne wyposażenie obiektów zapewniające optymalne warunki klimatyczne, nawożenie i nawadnianie. Z taką tematyką zostali zapoznani uczestnicy wyjazdu studyjnego pn. Nowoczesne technologie i problemy przy uprawie warzyw pod osłonami, który odbył się w dniach 9 - 10 października br. Operacja została zrealizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – Plan Operacyjny KSOW na lata 2018-2019. W wyjeździe wzięło udział 40 osób z województwa łódzkiego, w tym rolnicy zajmujący się uprawą warzyw pod osłonami oraz doradcy rolni.

         Nowoczesne konstrukcje do uprawy warzyw to obecnie tunele foliowe zblokowane z podwójną folią oraz szklarnie zblokowane z dachem ze szkła dyfuzyjnego z antyrefleksem i podwójnymi szybami bocznymi. Przy takich rozwiązaniach w szklarniach 97,5% światła jest absorbowane przez rośliny. Sterowanie ogrzewaniem realizowanym najlepiej poprzez układy wieloobiegowe i niezależne, dokarmianie dwutlenkiem węgla oraz wybór właściwego systemu uprawy to istotne czynniki warunkujące powodzenie ekonomiczne. Optymalne warunki uprawy uzyskuje się w warunkach programowania uprawy za pomocą komputera klimatycznego. Wiele lat zbierania i zestawiania danych przyniosło efekty w postaci programów komputerowych obejmujących całe obiekty. Podczas wykładów zostały omówione choroby wirusowe warzyw pod osłonami i znaczenie odkażania gleby.  Zaprezentowano także najnowsze osiągnięcia w zakresie robotyzacji.

        Drugiego dnia grupa odwiedziła dwa gospodarstwa rolne, w których uprawiana jest papryka pod osłonami. Właściciele gospodarstw opowiedzieli o innowacyjnej technologii uprawy. Dyskutowano o doświadczeniach z różnymi odmianami papryki i o możliwościach w zakresie poszczególnych typów konstrukcji szklarniowych i tuneli. Rolnicy wymienili się doświadczeniami z zakresu stosowanej ochrony i terminów zakładania upraw. Realizacja operacji pozwoliła w praktyczny sposób zapoznać się z innowacyjną uprawą warzyw pod osłonami oraz przyczyniła się do wymiany doświadczeń i wiedzy w powyższym zakresie. Dzięki spotkaniu nawiązane zostały kontakty pomiędzy rolnikami, które w przyszłości będą płaszczyzną wymiany wiedzy w ww. tematyce.                                                                                                                                                                                     

 

Materiał i fot. Anna Walas

Anna Lichman