150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

KONFERENCJA pn. „Innowacyjne metody przetwarzania i przechowywanie żywności” - 25.11.2019 r., Kościerzyn

Show the MENU

SIR

21.11.2019

 

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

 Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

 

ZAPROSZENIE 

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, zaprasza do udziału w konferencji

                                             pn. „Innowacyjne metody przetwarzania i przechowywanie żywności”,                                                                                 

 która odbędzie się

25.11.2019 r. w ŁODR - Oddział w Kościerzynie

Konferencja skierowana do: rolników, przedsiębiorców, przetwórców, mieszkańców obszarów wiejskich, pracowników naukowych, doradców rolniczych, potencjalnych członków grup operacyjnych. 

 

Program:

8.30 – 8.50    rejestracja

9.00 – 10.30  otworzenie konferencji i wykład pn. Żywność chłodzona i mrożona - technologie, przechowywanie, transport”

10.30 – 10.45  przerwa kawowa                                

10.45 – 12.15  wykład pn. „Nowoczesne metody obróbki żywności - kierunki rozwoju a oczekiwania konsumentów”                         

12.15 – 12.30  przerwa kawowa

12.30 – 14.00  wykład pn. „Świeże spojrzenia na MAP”

14.00 – 14.30  pytania i dyskusja

14.30 – 15.15  obiad

Wykłady poprowadzi dr. Beata Bartodziejska – Kierownik Zakładu Jakości w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.

 

W ramach udziału w konferencji zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe, obiad oraz serwis kawowy między wykładami.

 

 Ilość miejsc: 40

 Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej*:

 Anna Lichman - e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl 

Więcej informacji pod nr tel. 797 187 074 

 

  Termin przesyłania zgłoszeń: 21.11.2019 r. 

  Ilość miejsc jest ograniczona, w związku z powyższym o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

   Osoby które zakwalifikują się na konferencję otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa. Karta zgłoszeniowa załączona poniżej. 

 

 

*prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu podpisanego skanu na adres poczty elektronicznej a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl

Do pobrania: 
PDF icon KARTA ZGŁOSZENIOWA (246.504 kB)