Film pn. "Polski Ocet Owocowy - współpraca z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego"

Show the MENU

SIR

24.11.2021

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

 

 

Film pn. "Polski Ocet Owocowy - współpraca z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego"

 

Celem filmu jest prezentacja i wspieranie innowacji w rolnictwie, w tym w produkcji i przetwórstwie w gospodarstwach, które weszły w skład grupy operacyjnej pn. Polski Ocet Owocowy i wdrożyły nową technologię wytwarzania octu owocowego. Zaprezentowane zostały dobre praktyki w gospodarstwach sadowniczych i w winnicy, co wpłynie na podwyższenie wiedzy potencjalnych członków grup operacyjnych, rolników, przetwórców i doradców rolnych, zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej wdrażania innowacji w rolnictwie oraz pozyskiwania środków na innowacje.

W filmie udział wzięli:

dr Beata Bartodziejska - Kierownik Zakładu Jakości Żywności w Łodzi, IBPRS

prof. dr hab. Zbigniew J. DOLATOWSKI - Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno- Spożywczego w Warszawie

dr inż. Anna Szosland-Fałtyn - Zakład Jakości Żywności w Łodzi, IBPRS

Monika Bankiewicz - Gospodarstwo Sadownicze „MB Monika Bankiewicz”

Marek Gorgol - Winnica na Jurze, firma „GORGOL” Ireneusz Gorgol

Daniel Byster - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Daniel Byster

Jarosław Strzelecki - Firma „Strzelsok” Jarosław Strzelecki

Tomasz Kopera - Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach - lider projektu

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w filmie!

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu pod linkiem:

https://youtu.be/qOvlKJvf_0I

 

Mat. Anna Suchecka