Pracownicy

Show the MENU

kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Wieruszów

tel.  519 301 043

st. specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi

teren działania: gm. Galewice, gm. Wieruszów

dyżur w UG Galewice w poniedziałek, czwartek i piątek

dyżur w PZDR Wieruszów we wtorek i środę

tel. 519 646 563

specjalista. ds. produkcji i ekonomiki wsi

teren działania: gm. Lututów

dyżur w UG Lututów w poniedziałek, wtorek, środa i piątek

tel. 519 301 042

specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi

teren działania: gm. Czastary, gm. Łubnice

dyżur w UG Czastary we wtorek i czwartek

dyżur w UG Łubnice w poniedziałek i piątek

tel. 516 815 494

st. specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi

teren działania: gm. Sokolniki

dyżur w GOKSiT Sokolniki  poniedziałek-czwartek

tel. 519 301 041

tech. doradca ds. produkcji i ekonomiki wsi

teren działania: gm. Bolesławiec

dyżur w UG Bolesławiec w  poniedziałek, środa, czwartek i piątek

tel.  516 815 377