Gmina Łubnice dziękowała za plony.

Show the MENU
25.08.2017

Gmina Łubnice dziękowała za plony.

 

Jako pierwsze dożynki  z powiatu wieruszowskiego odbyły się w gminie Łubnice.

Gminno-parafialne dożynki odbyły się 20 sierpnia w Wójcinie. Barwny korowód udał się z miejscowego boiska do kościoła parafialnego na msze dziękczynną następnie powrócił na boisko, gdzie odbyła się część obrzędowa oraz dalsze uroczystości. Oprócz licznie wystawiających się kół gospodyń wiejskich z lokalnymi potrawami i innych wystawców nie zabrakło również stanowiska z promocją Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w  Bratoszewicach, który reprezentowany był przez Jacka Świątczaka z PZDR w Wieruszowie. Na Stanowisku ŁODR można było zobaczyć plony tegoroczne z gminy Łubnice oraz zapoznać się z materiałami i informacjami dotyczącymi wsi i rolnictwa.

 

Tekst fot. Jacek Świątczak