UWAGA!!! Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach wstrzymuje do odwołania wszystkie formy szkoleń !!!

Od 2 marca do 15 kwietnia 2020 r. w ARiMR można składać oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do wniosków z  poprzedniego roku - czytaj tutaj 

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Od 31 marca do 29.03.2020 r. ARiMr przyjmuje wnioski na Operacje typu - Modernizacja gospodarstw rolnych.

Show the MENU
26.03.2020

ARiMR  od 31 marca do 29 maja 2020 r. przyjmuje wnioski  o przyznanie pomocy na operacje typu"Modernizacja gospodarstw rolnych"

Pomoc bedzie przyznawana rolnikom  w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji .Dofinansowanie wynosi: 50%  poniesionych kosztów kwalifikowanych lub 60% w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa kilku rolników.

Wsparcie  można otrzymać na inwestycje zwiazane z racjonalizacją technologi produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji,zwiekszeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - obszar D.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których wielkość ekonomiczna musi byc nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. W przypadku gdy o pomoc wnioskuje więcej niż jedno gospodarstwo- wielkośc ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może byc mniejszy od 13 tys.euro, przy czy suma wielkości ekonomicznrj wszystkich gospodarstw musi wynosić 15 tys.euro.

Realizacja operacji przyczynić ma się  do poprawy ogólnych wyników  gospodarstwa, jesli ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiekszenie rentownosci gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wartości dodanej, co najmniej o 10%