UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Wyniki II etap (Finał Wojewódzki)

Show the MENU

Działanie KSOW na lata 2014 – 2020 (Działanie 13 – Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich),

priorytet PROW na lata  2014-2020 (Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji  w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich),

cel KSOW na lata  2014 -2020  (3.1 Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich).

                                                                                                            

Nagrody sfinansowane były w ramach Planu Operacyjnego

Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2016-2017.

 Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się

jako Partner KSOW w bazie partnerów!

 Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl

 

Wyniki II Etapu - Finału Wojewódzkiego

XXV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej 2017 r.

 

            W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach 26.10.2017 r. odbył się finał wojewódzki olimpiady, który uroczyście otworzył Tadeusz Morawski, zastępca dyrektora ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach w towarzystwie Bogumiły Kapusty, kierownik „Oddziału rolnictwa i środowiska” w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi i Andrzeja Górczyńskiego, zastępcy dyrektora Oddziału Regionalnego w Łodzi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  Nad prawidłowym przebiegiem II etapu olimpiady czuwała komisja w składzie:

 1. Tadeusz Morawski – przewodniczący

2. Ewa Szewczyk – wiceprzewodnicząca 

3. Ewa Janczak – sekretarz

4. Tomasz Kolankowski – członek

5. Halina Abramowicz – członek

6. Zenobia Opala – członek

7. Arkadiusz Krakowiak – członek

        Do olimpiady przystąpili rolnicy i uczniowie szkół rolniczych z woj. łódzkiego. W pierwszym etapie olimpiady uczestniczyły 84 osoby. Podczas eliminacji oddziałowych zgodnie z Regulaminem olimpiady wyłoniono do II etapu – Finału Wojewódzkiego 30 uczestników. Finał Wojewódzki składał się z dwóch części, tj. z testu oraz eliminacji ustnych. Do eliminacji ustnych zakwalifikowało się dziesięcioro finalistów z najlepszymi wynikami testu. Po zsumowaniu wyników I i II części finału wojewódzkiego przewodniczący komisji konkursowej, ogłosił listę laureatów orazpogratulował wszystkim wspaniałych wyników. Szczególnie serdeczne słowa podziękowania skierował do nauczycieli i opiekunów uczniów szkół rolniczych.

             Olimpiada to również spotkanie, gdzie następuje transfer wiedzy o nowościach w rolnictwie, nowych i sprawdzonych metodach gospodarowania, nowych, innowacyjnych rozwiązaniach, jak również o ochronie środowiska rolniczego (Priorytet PROW na lata 2014-2020: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich). Od jedenastu lat, podczas etapów corocznych olimpiad, ośrodek przekazywał uczestnikom najnowszą wiedzę z zakresu rolnictwa w formie wykładów lub filmów. W tegorocznej edycji konkursu, podczas finału wojewódzkiego, w transfer wiedzy wspaniale wpisał się wykład o Afrykańskim Pomorze Świń (ASF)Ptasiej Grypie wygłoszony przez Tadeusza Morawskiego. Ulotki „Uwaga! ASF” i „Uwaga! HPAI” informujące o zasadach, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed: wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń oraz wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków zostały dołączone do upominkowych zestawów każdemu laureatowi.

           Nagrody dla finalistów olimpiady (dla pierwszych pięciu miejsc) były sfinansowane w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2016-2017.

             Wszystkich finalistów uhonorowano dyplomami oraz nagrodami, które wręczali ze słowami uznania: Marek Jacek Michalak - dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Piotr Korwin-Kochanowski - przewodniczący Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy ŁODR zs. w Bratoszewicach (NSZZ RI „Solidarność”), Grzegorz Franczak, zastępca dyrektora Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Andrzej Górczyński, Marek Sarwa dyrektor ŁODR zs. w Bratoszewicach oraz Tadeusz Morawski.

             Ponadto swoją obecnością na uroczystym rozdaniu nagród zaszczycili nas: Bogdan Jarota Starosta Zgierski, Michał Włodarczyk Wójt Gminy Widawa, Iwona Łuszcz-Krawczyk sekretarz Gminy Rzeczyca, Barbara Kacprzak sekretarz Gminy Wodzierady, Leszek Chmielecki członek Zarządu Powiatu w Poddębicach oraz Andrzej Błaszczyński, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

         Damian Brożyna za zajęcie I miejsca uhonorowany został Pucharem Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Raua. Mateusz Dałek – II miejsce oraz Kamil Gniatkowski – III miejsce uhonorowani zostali Pucharem Dyrektora ŁODR zs. w Bratoszewicach Marka Sarwy. Pozostali uczestnicy finału otrzymali, z racji jubileuszowej edycji olimpiady,  wyróżnienia dyrektora ŁODR zs.  w Bratoszewicach w postaci okolicznościowych pół pucharków.

         Laureatom gratulujemy. Składamy wyrazy uznania oraz  gratulacje nauczycielom i opiekunom uczniów biorących udział w olimpiadzie. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do sponsorów olimpiady (lista poniżej).

 Laureatami „XXV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej 2017 r.” zostali:

 I MIEJSCE Damian Brożyna (powiat pajęczański, gmina Kiełczygłów), uczeń ZSR w Sędziejowicach

II MIEJSCE – Mateusz Dałek (powiat łowicki, gmina Zduny), uczeń ZS CKR w Zduńskiej Dąbrowie

III MIEJSCE – Kamil Gniatkowski, rolnik (powiat radomszczański, gmina Kodrąb)

IV MIEJSCE –  Jakub Olszewski (powiat kutnowski, gmina Oporów), uczeń ZS CKR w Zduńskiej Dąbrowie

V MIEJSCE – Dominik Kaczmarek (powiat łódzki wschodni, miasto Koluszki), uczeń ZS CKU Czarnocin

VI MIEJSCE – Konrad Owczarek (powiat piotrkowski, gmina Czarnocin), uczeń ZS CKU Czarnocin

VII MIEJSCE – Robert Wielgórski (powiat łaski, gmina Widawa), uczeń ZSR w Sędziejowicach

VIII MIEJSCE – Marcin Ubych (powiat sieradzki, gmina Klonowa), uczeń ZSR w Lututowie

IX MIEJSCE – KUCIŃSKI KAMIL (powiat brzeziński, gmina Dmosin), uczeń ZS Nr 1 w Bratoszewicach

X MIEJSCE – Marcin Kopa (powiat łódzki wschodni, gmina Brójce), uczeń ZS CKU Czarnocin

 

 WYKAZ SPONSORÓW OLIMPIADY: 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Łodzi

Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu „APRA” Sp. z o.o. Myślęcinek k/Osielska

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Łódzki Oddział Regionalny

Starostwo Powiatowe w Brzezinach

Starostwo Powiatowe w Kutnie

Starostwo Powiatowe w Łasku  

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Starostwo Powiatowe w Poddębicach

Starostwo Powiatowe w Radomsku

 Starostwo Powiatowe w Sieradzu

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Urząd Gminy w Dmosinie

Urząd Gminy w Dalikowie

Urząd Gminy w Kamieńsku

Urząd Miasta w Kodrębie

Urząd Miasta w Kutnie

Urząd Gminy w Kutnie

Urząd Gminy w Rzeczycy

Urząd Gminy w Sędziejowicach

Urząd Miejski w Strykowie

Urząd Gminy w Widawie

Urząd Gminy w Wodzieradach

Urząd Gminy w Zdunach

Urząd Gminy w Zduńskiej Woli

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach

  
                                                                                              

Ewa Szewczyk

Fot. Krzysztof Grzelak