Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA !!!

Show the MENU
22.02.2018

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach PZDR Łęczyca serdecznie zaprasza na szkolenia, które odbędą się w dniach:

  • 26.02.2018 r. o godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Garbów - temat szkolenia: " Zasady Integrowanej Ochrony Roślin"
  • 01.03.2018 r. o godz. 1145 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witoni - temat szkolenia: " Rachunkowość Rolna"

Po zakończonych szkoleniach zostaną wydane zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu. Zaświadczenia te są niezbędne podczas rozliczenia realizacji Biznespalu w ramach PROW 2014 - 2020 (Młody Rolnik, Restrukturyzacja Małych Gospodarstw).

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel. 24 721 24 15