XXIII Wojewódzka Olimpiada Wiedzy O Wiejskim Gospodarstwie Domowym

Show the MENU
23.10.2015

W dniu 22.10.2015r w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się eliminacje oddziałowe. Zgodnie z regulaminem, uczestnicy odpowiadali na 35 pytań testowych.                                
Zakres tematyczny obejmowała następujęce zagadnienia:

 1. Zasady zdrowego i racjonalnego żywienia
 2. Agroturystyka i turystyka
 3. Zagrody edukacyjne
 4. Ekologia i ochrona środowiska
 5. Nasze kulturowe dziedzictwo
 6. Produkt lokalny, tradycyjny i regionalny
 7. Sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa
 8. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
 9. BHP w gospodarstwie rolnym
 10. Podstawowe zagadniena z zakresu wiedzy o PROW 2014-2020

W olimpiadzie wzieło udział 25 osób głównie Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z województa łódzkiego.

Z gminy Opoczno pojechały trzy Panie:

 • Anna Orłowska KGW Kraśnica,
 • Maria Jędrzejczyk KGW Libiszów Kolonia,
 • Ewa Kata KGW Ostrów.

Następnym etapem olimpiady jest finał wojewódzki w Bratoszewicach

Magdalena Siwek
RZD Opoczno