Uwaga wścieklizna

Show the MENU
30.12.2022

Wścieklizna jest jedną z najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Choroba ta jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków a także ludzie. okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny przenosi się głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (np. pogryzienie). W przypadku zakażenia prowadzi do śmierci.Klinicznie wścieklizna objawia się jako ciężkie zapalenie mózgu, kończące się zgonem po upływie 8-12 dni. W 2022 roku stwierdzono na terenie kraju kilkadziesiąt przypadków wścieklizny u zwierząt takich jak lisy, psy i koty. Do maja 2022 tylko na terenie województwa mazowieckiego stwierdzono 18 przypadków wścieklizny. W związku z niepokojącą sytuacją epizootyczną dotyczącą występowania wścieklizny u zwierząt dzikich Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach przypomina o ustawowym obowiązku szczepienia psów przeciwko tej groźnej chorobie ( art. 56 ust1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnychzwierząt). Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Uchylanie się od tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

Więcej szczegółowych informacji na temat wścieklizny można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii : www. wetgiw.gov.pl