Relacja ze szkolenia Myśl społecznie, działaj ekonomicznie – działalność gospodarcza w organizacji pozarządowej

Show the MENU
24.06.2013
kobiety siedzące w sali podczas szkolenia

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizował 24-25 czerwca 2013 roku 2-dniowe szkolenie pn. Myśl społecznie, działaj ekonomicznie – działalność gospodarcza w organizacji pozarządowej.

Szkolenie adresowane było do doradców rolnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, szczególnie Lokalnych Grup Działania oraz pozostałych instytucji zajmujących się inicjowaniem działań aktywizujących lokalną społeczność i rozwojem lokalnej przedsiębiorczości. Do wzięcia udziału w szkoleniu zaproszono doradców rolnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz Lokalnych Grup Działania. Celem szkolenia było wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, które prowadzą działalność na obszarach wiejskich.

Wśród wielu tematów szkolenia znalazły się zagadnienia z zakresu ekonomii społecznej, w tym:

  • definicje ekonomii społecznej, rola przedsiębiorstw społecznych i ich rodzaje
  • formy prawne przedsiębiorstw społecznych ze szczególnym omówieniem funkcjonowania spółdzielni socjalnych w aspekcie prawnym i organizacyjnym
  • zwrotne i bezzwrotne źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej
  • kierunki rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce w okresie programowania 2014–2020
  • działalność statutowa (odpłatna i nieodpłatna) a działalność gospodarcza w organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja) w aspekcie podatkowo-rachunkowym
  • przykłady przedsiębiorstw społecznych.

Wiesława Marcinek