UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej

Show the MENU
26.09.2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej, uprzejmie informuje, co następuje:

Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 padła trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2. Zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny byc przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych kat. 2 lub 1. W w/w zakładach uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego są przetwarzane zatwierdzoną metodą z zastosowaniem odpowiednich parametrów temperatury, czasu oraz ciśnienia. Uzyskana w ten sposób mączka mięsno-kostna i tłuszcz są spalane w zatwierdzonych spalarniach. Taki sposób obróbki zapewnia unieszkodliwienie ewentualnych czynników zakaźnych i zapobiega przedostawaniu się tych patogenów do środowiska.

Hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji, ponieważ istnieje w Polsce specjalny system dopłat z budżetu państwa dla zakładów utylizacyjnych odbierających od rolników padłe zwierzęta, za realizację którego odpowiada ARiMR.

Na terenie powiatu tomaszowskiego odbiorem padłych zwierząt zajmuje się:

  • Przedsiębiorstwo Jasta Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Danielów 5, 97-360 Kamieńsk, tel. 691 698 900, 44 681 75 86
  • BOGUSZEWSKA MARIOLA USŁUGI RAKARSKIE,  ul. Władysława Stanisława Reymonta 16, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. 46 814 25 55

Biorąc pod uwagę powyższe, istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich. W przypadku stwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zagospodarowania w/w zwierząt, zostaną zastosowane przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszanie określonych w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi (Dz.U. z 2014 roku, poz. 629). Zgodnie z § 3 pkt. 2 lit. b w/w rozporządzenia kara pieniężna  za taki czyn może wynosić od 3 000 do 11 000 złotych.

Podpisał:
lek. wet. Radosław Pełka
Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Tomaszowie Mazowieckim

nagłowek pisma inspektora weterynarii