Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Gmina Daszyna chce mieć elektrociepłownię… na słomę.

Show the MENU
17.11.2017

        Od 2019 r. mieszkańcy  gminy Daszyna będą mogli korzystać z energii i ciepła produkowanego ze słomy, która będzie stanowić podstawowy surowiec opałowy elektrociepłowni. Technologia umożliwi także produkcję energii i ciepła ze zrębków, czyli nierozdrobnionych przez maszyny cząstek drewna.

Gmina Daszyna od lat realizuje inwestycje proekologiczne. Obecnie na terenie miejscowości  funkcjonuje system grzewczy zasilany z lokalnej ciepłowni opalanej biomasą - moc 600 kW i awaryjnie gazem ziemnym - moc 349 KW. W związku ze znaczącym wzrostem zapotrzebowania na energię cieplną i chłodniczą, związanym m.in. z budową chłodni spożywczej oraz chęcią podłączania się do lokalnej sieci ciepłowniczej nowych odbiorców w gminie podjęto decyzję o budowie nowego źródła energii, współpracującego z istniejącą kotłownią na biomasę i gaz ziemny. Kotły przyszłego zakładu także mają być opalane biomasą, której w rolniczej gminie nie brakuje. Moc pracującej w elektrociepłowni turbiny parowej oszacowano na min. 1,2 MW, a moc kotła parowego na 7 MW.

Gmina na inwestycje pozyskała środki finansowe dzięki wygraniu międzynarodowego konkursu.

Tekst: Małgorzata Smela