150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Wyniki Konkursu Wiedzy Rolniczej 2020 r.

Show the MENU

            Tegoroczny Konkurs Wiedzy Rolniczej został zorganizowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Głównym celem konkursu było upowszechnianie wiedzy rolniczej. Zakres tematyczny pytań dotyczył zagadnień: technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych w produkcji roślinnej, stosowania nowoczesnych metod hodowli w produkcji zwierzęcej, norm i wymogów wzajemnej zgodności, w tym dobrostanu zwierząt, BHP w gospodarstwach rolnych, bioasekuracji w gospodarstwach rolnych, programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, zasad dobrej praktyki rolniczej, zasad integrowanej ochrony roślin, zasad integrowanej produkcji oraz innych standardów jakościowych, zasad adaptacji do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa oraz ustawy o ochronie zwierząt.

 

            Do konkursu przystąpiło 44  uczestników z województwa łódzkiego, w tym 16 rolników i 28 uczniów szkół rolniczych. Konkurs odbył się w terminie od 05.05.2020 r.  do 05.06.2020 r. i polegał na wypełnieniu testu z 30 pytaniami. Test, regulamin konkursu, arkusz odpowiedzi i karty zgłoszenia były dostępne do pobrania na stronie internetowej ŁODR zs. w Bratoszewicach, w zakładce „Olimpiady i Konkursy” (KONKURS WIEDZY ROLNICZEJ/Zaproszenie do udziału w Konkursie Wiedzy Rolniczej 2020 r.)

            Nadesłane przez uczestników konkursu Arkusze Odpowiedzi z zaznaczonymi odpowiedziami na pytania testowe oceniała Komisja Konkursowa w składzie:

1. Przewodniczący – Tadeusz Morawski, II zastępca dyrektora ŁODR

2. Sekretarz – Ewa Szewczyk, główny specjalista ds. ogrodnictwa i roślin okopowych

3. Członek – Ireneusz Sadowski, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej

4. Członek – Tomasz Liska, główny specjalista ds. budownictwa, mechanizacji rolnictwa i BHP

            O ostatecznej lokacie w konkursie zadecydowała punktacja (maksymalnie można było otrzymać 30 pkt.) oraz data i godzina nadesłania wypełnionego arkusza odpowiedzi wraz z kartą zgłoszenia do konkursu, zgodnie z regulaminem konkursu.

Laureatami Konkursu Wiedzy Rolniczej 2020 r. zostali:

- I miejsceMACIEJ NOWAKOWSKI (30 pkt.) Głowno, powiat zgierski

- II miejsceTERESA SZCZODROWSKA (30 pkt.), gmina Rogów, powiat brzeziński

- III miejsceJUSTYNA MALEJKA (30 pkt.), gmina Kocierzew Południowy, powiat łowicki

 

Laureaci uhonorowani zostaną nagrodami sfinansowanymi ze środków

Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

O terminie uroczystego podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród,

Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie

lub informacja będzie przesłana na adres e-mail.

 

            Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy Rolniczej.

 

Ewa Szewczyk