UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Od 2 marca do 15 kwietnia 2020 r. w ARiMR można składać oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do wniosków z  poprzedniego roku - czytaj tutaj 

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Listopad 2019

Show the MENU
Listopad 2019

Aby pobieranie było możliwe, musisz się zalogować

Pobierz numer
Spis treści 

WIADOMOŚCI, INFORMACJE

Konferencja kukurydziana2
Skarby kulinarne ziemi łódzkiej4
Ważne wydarzenia i terminy5
„Milkpol” ― firma z tradycją i sukcesami7
Żółta strefa ASF w Łódzkiem8
Podsumowanie konkursów9

AGROTECHNIK RADZI

Potrzeby nawozowe roślin

10

Zboża jare oraz rośliny bobowate

13

ZOOTECHNIK RADZI

Długa droga do dobrostanu zwierząt

16

Zahamujmy ASF

18

 

EKONOMIKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wywłaszczanie gruntów i nieruchomości

19
Ceny nawozów mineralnych20
Informacje rynkowe21
Wyższe podatki i opłaty lokalne w 2020 r.!26
 Zmiana cen ziemi do kredytów preferen-
cyjnych
27

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Wsparcie rynku produktów pszczelich28
Stawki płatności bezpośrednich30

EKOLOGIA I ŚRODOWISKO

Usuwanie folii rolniczych31
Kalendarz biodynamiczny32
Kącik meteorologiczny33
Moja instalacja fotowoltaiczna34
Zimowa przerwa w nawożeniu35

MECHANIZACJA I BHP W ROLNICTWIE

Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie
rolnym
36
Jak palić w piecu czysto i ekonomicznie?37

W DOMU I W OGRODZIE

Ziemniak odkrywany na nowo

38

Do smaku

40

EMMA ― figury gipsowe

41
Szydełkowanie to wyzwanie41

NASZE KULTUROWE DZIEDZICTWO

Sacrum i profanum43
Potrafią zadziwić44

 

WFOŚiGW

ARiMR

SERWIS INFORMACYJNY

Doradztwo rolnicze w Turcji na wzór
polskiego?
49
Sposób na SUKCES50
Błażej Stolarski ― rolnik, aktywista społeczno-
gospodarczy, filantrop, polityk,
publicysta
52
Kilka garstek dyni z męża zucha czyni...53
Lubelskie zioła54
Podpatrywali i... zdobywali doświadczenia55
Antybiotykooporność57