UWAGA!!! Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach wstrzymuje do odwołania wszystkie formy szkoleń !!!

Od 2 marca do 15 kwietnia 2020 r. w ARiMR można składać oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do wniosków z  poprzedniego roku - czytaj tutaj 

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Ważne! Azot od 15 lutego

Show the MENU
14.02.2020

Zgodnie z postulatami rolników oraz obietnicami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tym roku stosowanie nawozów zawierających azot

na grunty rolne pod uprawami ozimymi, wieloletnimi, trwałymi oraz na trwałe użytki zielone

możliwe jest od 15 lutego.

       Podstawą prawną umożliwiającą wcześniejsze stosowanie nawozów jest rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

       Jednocześnie należy pamiętać, iż mimo zmiany terminu stosowania nawozów nie należy ich wysiewać na gleby zamarznięte, pokryte śniegiem, zalane lub nadmiernie nasycone wodą.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nawozy--zgoda-na-stosowanie-od-15-lutego

 Bartłomiej Pijewski