Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Szkolenie zwane giełdą

Show the MENU
31.01.2018

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wieluniu, przy współpracy z firmami nasiennymi i nawozowymi, zorganizował w gminie Biała szkolenie dla rolników – producentów warzyw. Trochę przewrotnie, choć biorąc pod uwagę rozmach - zasadnie - szkolenie nazwano „Giełdą warzywniczo – ogrodniczą”

Szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony producentów warzyw z całego powiatu wieluńskiego - przybyło ponad 70 osób. Główny prelegent, prof. Józef Robak, w wykładzie na temat: „Główne zagrożenia chorobowe w 2017 roku warzyw kapustnych i korzeniowych” zaprezentował sposoby ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi. Skupił się na metodach zintegrowanych, polegających na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin. Mówił, jak w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska walczyć ze szkodnikami i chorobami roślin. Odniósł się także do dylematu producentów bardzo wczesnych warzyw, którzy co  roku, przed sezonem, zadają sobie pytanie: jakie odmiany wykorzystać do uprawy ?

Na 2018 rok profesor Robak zaproponował nowości odmianowe, z:  - cebul: HYPARK; - cebul czerwonych: RED LADY; - kapust białych: IMPALA, EXPECT, PASSAT; - sałat lodowych: TIMES, - sałat masłowych: MALIS, SOTAUS, - sałat dębolistnych: OAKLY, PLEASANCE; - marchwi wczesnej na pęczki: MOKUM i marchwi późnych: NORWAY.

Poza tym uczestnicy wysłuchali wykładu: „Znaczenie wapnia dla agro - eko systemu”, który zreferowała Aneta Bachósz, przedstawiciel firmy POLCALC.

Na tym nie koniec. Oferty nasion warzyw uprawnych zaprezentowali przedstawiciele firm nasiennych: 

    • Bejo Zaden Poland – Jakub Sobecki
    • INTERMAG – Jan Wcisło
    • SATOR- Sławomir Jeziorny
    • YARA Poland – Sebastian Przedzienkowski
    • ICL Polska – Patrycja Przybylska

Właściwy dobór odmian jest jednym z ważniejszych elementów integrowanej ochrony roślin - reprezentanci tych firm przedstawili nowości w doborze odmian polecanych w 2018 r. Producenci otrzymali aktualne – na 2018 rok – katalogi, biuletyny i gadżety.

Tyle tematów, tylu wykładowców i tylu słuchaczy - prawdziwa merytoryczna uczta. Organizatorzy, dziękując wszystkim zaangażowanym, już teraz zapraszają na kolejną edycję szkolenia zwanego giełdą warzywniczo-ogrodniczą. Zapraszamy za rok. Warto. 

 

                                                                                               Tekst: Agnieszka Trojak

                                                                                                             Bronisław Tobis

                                                                                                                  PZDR Wieluń