Spotkanie w sadzie

Show the MENU
12.11.2023

„Biało-czerwony sad tradycyjny” przy ŁODR zs. w Bratoszewicach powiększył się o nowe nasadzenia. Tym razem 9 listopada 2023 r.– w ramach obchodów Dnia Niepodległości – uroczyście zasadzono kolejnych 50 drzewek jabłoni dawnych odmian. W trzyletnim już sadzie rosną odmiany gatunków, głównie jabłoni, ale także: gruszy, śliw, czereśni, wiśni.

Licznie przybyłych gości serdecznie przywitał Tomasz Kopera, dyrektor ŁODR zs. w Bratoszewicach: Janusza Ciesielskiego - dyrektora KOWR OR w Łodzi, Alicję Antczak - z-cę dyrektora KRUS OR w Łodzi, księdza Proboszcza parafii Świętego Augustyna w Bratoszewicach – Mateusza Ciepluchę, doradców rolnych, sadowników, uczniów szkół rolniczych wraz z opiekunami oraz przedstawicieli PIORiN i Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. W sadzeniu nowych drzewek wspaniale zaangażowali się uczniowie szkół rolniczych wraz z nauczycielami tj.: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Władysława Szczęśniewskiego w Widzewie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.  

Nadzorem merytorycznym, od początku powstania sadu, zajmuje się mgr Grzegorz Hodun z Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach. Coroczne jego wykłady i warsztaty w sadzie tradycyjnym cieszą się dużym zainteresowaniem i tak też było w tym roku. Naukowiec podczas warsztatów przeprowadził m. in.: praktyczny pokaz tyczenia miejsc na drzewka w sadzie, przygotowania drzewek i ich prawidłowego sadzenia. Pogoda dopisała i wspólne sadzenie przebiegło bardzo sprawnie, z uśmiechem na twarzy.

Z kolei o mało znanych, a ciekawych dawnych odmianach jabłoni oraz znaczeniu drzew owocowych nie tylko w sadzie dotyczyły przeprowadzone wykłady. W krótkich charakterystykach omówione zostały m.in. takie odmiany: Weisser Winter Teffetapfel, Złota Szlachetna, Galloway Pippin, Pitmaston Pineapple, Dean’s Küchenapfel, Calville Blanc d’Hiver, Gaskońskie Szkarłatne i Schieblers Taubenapfel.

Wspaniałym uzupełnieniem szkolenia w Bratoszewicach było praktyczne zapoznanie się z owocami niektórych dawnych odmian jabłoni. Słuchacze z wyglądem jabłek mogli się oczywiście zapoznać podczas wykładu i prezentacji, ale również mogli je zobaczyć w rzeczywistości, a nawet skosztować.

Wykładowca zachęcał do sadzenia dawnych odmian nie tylko w swoich prywatnych ogródkach, ale również w miejscach publicznych jak: ogrody botaniczne, aleje, parki, skwery, obok budynków szkół i przedszkoli, wzdłuż lokalnych dróg itp. Taki wspólny sad buduje więzi społeczne, następuje wówczas aktywizacja i konsolidacja danej społeczności wiejskiej lub miejskiej - czego dowodem jest Sad Tradycyjny przy ŁODR zs. w Bratoszewicach. „Jest w czym wybierać, bo bogata jest pula odmian wśród grupy drzew owocowych starych odmian i dzięki temu będzie można dostosować, sadząc odpowiednią odmianę, do naszych potrzeb” – tłumaczył Grzegorz Hodun. Stwierdził też, że „jabłko to nie tylko uprawa ogrodnicza, uprawa sadu - ale także dobro kultury, ściśle powiązane z przyrodą i historią obszaru, z którego się wywodzi”. I dlatego do ważnych funkcji drzew owocowych wykładowca zaliczył: dekoracyjną, zwiększającą różnorodność biologiczną, poprawiającą jakość powietrza, edukacyjną i najważniejszą funkcję - jako źródło pożywienia dla ludzi i zwierząt.

Zatem już teraz zapraszamy na kolejne lata do zapoznania się z niektórymi odmianami w sadzie tradycyjnym przy naszym ośrodku w Bratoszewicach. Nie tylko jesienią – gdy są owoce, ale również w całym okresie wegetacji, aby poznać pokrój drzewa, obfitość i kolor kwitnących pięknych kwiatów czy wybarwianie się liści.


 

 

Tekst: Ewa Szewczyk

Foto: Anna Browarek, Tomasz Liska, Natalia Menes-Kluska, Ewa Szewczyk, Janusz Szrama