!!! Uwaga!!! Wydłużony termin składania wniosków o pomoc suszową !!! Szczegóły tutaj i tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Roczny spis zwierząt

Show the MENU
02.11.2017

 


 

Agencjroczny spis zwierząta Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje:

          Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóż i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak, niż w dniu 31 grudnia.

Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

Poniżej zamieszczamy formularze spisu stanu stad.

JS.