Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Rachunkowość w gospodarstwach rolnych

Show the MENU
28.12.2017

W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach 14 grudnia odbyło się szkolenie oddziałowe na temat Rachunkowości w gospodarstwach rolnych. Szkolenie było przeznaczone dla rolników, beneficjentów programów: Premia dla młodych rolników, Modernizacja gospodarstw rolnych oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw.

       Rolnicy, którzy skorzystali z wymienionych programów, mają obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w swoich gospodarstwach. Obok rolników w szkoleniu udział wzięli doradcy ŁODR zs. w Bratoszewicach.

       Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów, obowiązujące i dokumenty omówił Dariusz Partyka, gł. specjalista ds. ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym – koordynator oddziałowy ds. rachunkowości gospodarstw rolnych PL FADN.

       W drugiej części zaprezentowano zasady obowiązujące w rachunkowości Polski FADN. Zainteresowane osoby uczestniczące w Systemie Zbierania i Wykorzystywania Danych z gospodarstw rolnych (Polskim FADN) będą miały wydawane stosowne zaświadczenia, które będą honorowane jako wypełnienie obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów dla beneficjentów programów: Restrukturyzacja małych gospodarstw, Premia dla Młodych Rolników czy Modernizacja gosp. rolnych. Tę część szkolenia poprowadził Wojciech Sztendel – gł. specjalista ds. ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym – koordynator wojewódzki PL FADN.

       Uczestniczącym rolnikom wydane zostały stosowne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

           Wojciech Sztendel