UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Ogólnopolski Konkurs "Doradca Roku"

Show the MENU
27.08.2021

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi już po raz drugi ogłasza konkurs na „Doradcę Roku". Celem konkursu jest popularyzowanie osiągnięć doradców rolniczych, promowanie usług doradczych oraz podnoszenie  ich jakości i efektywności.

Uczestnikami konkursu mogą być doradcy wpisani na listę doradców rolniczych lub rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 prowadzoną przez CDR w Brwinowie, świadczących usługi dla rolników.

Konkurs przebiega w dwu etapach – wojewódzkim i krajowym. Na szczeblu krajowym przewidziano cenne nagrody. Do etapu wojewódzkiego kandydatury przyjmuje Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w terminie do 10 września. Zgłoszenia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, prosimy przysyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: a [dot] lisatlodr-bratoszewice [dot] pl. Osiągnięcia, stanowiące podstawę do oceny doradcy, dotyczą roku 2020. Informacji o sposobach ich dokumentowania udziela Andrzej Lis: tel.  519 301 045, e-mail, jak obok.

Regulamin zawierający również kartę zgłoszenia znajduje się w załączniku.

 

Za zdjęciu: ubiegłoroczny laureat Bartłomiej Pijewski podczas pracy.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


 

Andrzej Lis

 

 

Do pobrania: