150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Nowe obszary ochronne (strefa żółta) ASF na terenie gmin województwa łódzkiego

Show the MENU
20.12.2019

Afrykański pomór świń (ASF) pełznący ze wschodu przez Polskę zbliżył się na tyle niebezpiecznie do województwa łódzkiego, że na terenie niektórych powiatów, w wybranych gminach zostały wyznaczone decyzją Komisji UE obszary ochronne, oznaczone jako strefa żółta, na której należy wzmóc działania prewencyjne: 

 1. powiat łowicki: Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, Nieborów
 2. powiat rawski: Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice
 3. powiat skierniewicki: Bolimów, Godzianów, Kowiesy, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice
 4. powiat opoczyński: Drzewica i Poświętne
 5. powiat tomaszowski: Czerniewice, Inowłódz, Rzeczyca. 

Obszar ochronny, zwany od sposobu oznaczania na mapach strefą żółtą, jest to strefa buforowa, w której jeszcze nie stwierdzono choroby ASF ani u dzików (przypadki), ani u świń domowych w gospodarstwach (ogniska), ale ze względu na podwyższone zagrożenie wynikające z bliskości strefy czerwonej, w której potwierdzone są przypadki  zakażeń w populacji dzików, należy zwiększyć czujność i działania zapobiegawcze. Przemieszczanie świń w obrębie strefy żółtej i poza nią do innych obszarów na terytorium Polski jest możliwe między gospodarstwami i do zakładów uboju, jeśli świnie przemieszczane w obrębie strefy, jak i poza nią muszą mieć świadectwo zdrowia i badanie kliniczne wykonane nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem. Nie ma wymogu przeprowadzania badań laboratoryjnych. 

Obszar objęty ograniczeniami, zwany też strefą czerwoną, na którym potwierdzono występowanie ASF u dzików (przypadki), ale nie ma ognisk choroby w stadach świń domowych.

Przemieszczenie świń w obrębie strefy czerwonej do innych gospodarstw lub do rzeźni możliwe jest po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie zwierząt. Świnie muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem.

Możliwe jest przemieszczenie poza strefę czerwoną w granicach Polski po spełnieniu dodatkowych wymagań:

 • zwierzęta muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni przed przemieszczeniem lub od urodzenia
 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń z obszaru zagrożenia albo objętego ograniczeniami, strefy niebieskiej ani czerwonej
 • zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i uzyskały świadectwo zdrowia 

Obszar zagrożenia, zwany strefą niebieską”, to teren, na którym stwierdzono występowanie ASF, a więc

przypadki u dzików oraz zachorowania trzody chlewnej w gospodarstwach, tzn. ogniska.

Przemieszczanie świń w obrębie strefy niebieskiej do innych gospodarstw lub do rzeźni możliwe jest po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie zwierząt. Świnie muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem. Po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie strefy.

Poza strefę niebieską można przemieszczać świnie tylko w celu natychmiastowego uboju w specjalnie zatwierdzonej do tego celu rzeźni. Przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia. Dodatkowo:

 • świnie muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni przed przemieszczeniem lub od urodzenia
 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń ze strefy niebieskiej (obszaru zagrożenia) ani strefy czerwonej (objętego ograniczeniami)
 • zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i uzyskały świadectwo zdrowia

 

Cezary Solarczyk