Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYCOFANIA ZEZWOLENIA NA STOSOWANIE FUNGICYDÓW ZAWIERAJĄCYCH IPRODION

Show the MENU
20.03.2018

              Z powodu nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej iprodion przez Parlament Europejski, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 5 marca 2018 roku cofa zezwolenie na wprowadzenie do obrotu środków Iprodione 500 SC i Rovral Aquaflo 500 SC oraz cofa zezwolenie na handel równoległy środkiem Dymas (Decyzja MRiRW nr R-1/2018u, R-4/2018u i R-5/2018u z dnia 5.01.2018 r.).

        W związku z tym okres na zużycie istniejących zapasów tych środków jest ograniczony:

- do dnia 20.04.2018 r. (Iprodione 500 SC i Rovral Aquaflo 500 SC) i do 20.05.2018 r. (Dymas) w odniesieniu do sprzedaży i dystrybucji tych środków,,

- do dnia 05.06.2018 r. w odniesieniu do unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.

 

Wobec powyższego fungicydy: Dymas, Iprodione 500 SC i Rovral Aquaflo 500 SC mogą być stosowane w ochronie roślin przed chorobami tylko do 5 czerwca 2018 roku.

 

            Fungicyd Iprodione 500 SC był zarejestrowany jako środek powierzchniowy, działający zapobiegawczo w zwalczaniu szarej pleśni w uprawie truskawki (uprawa polowa). Jak również mógł być stosowany w uprawach małoobszarowychna odpowiedzialność użytkownika w zwalczaniu:

- brunatnej zgnilizny drzew pestkowych na wiśni i czereśni

- szarej pleśni  i zamierania pędów maliny oraz szarej pleśni  borówki wysokiej.

 

            Fungicydy Rovral Aquaflo 500 SC i Dymas były zarejestrowane jako środki powierzchniowe, działające zapobiegawczo w zwalczaniu szarej pleśni  w uprawie truskawki oraz szarej pleśni  i zamierania pędów  w uprawie maliny. Ponadto ,preparaty te mogły być stosowane w uprawach małoobszarowych na odpowiedzialność użytkownika w zwalczaniu:

- brunatnej zgnilizny drzew pestkowych na wiśni i czereśni

- szarej pleśni borówki wysokiej i winorośli.

 

Ewa Szewczyk

Źródło:

- http://www.inhort.pl/files/komunikaty/2018/komunikat_Iprodion.pdf

- Program ochrony roślin sadowniczych 2018 r. opracowany przez pracowników Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Hortpress Sp. z o.o., Warszawa. ISBN 978-83-65782-27-4