UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Już 13 listopada 2019 roku ważne szkolenie dla hodowców bydła i producentów mleka w ŁODR zs. w Bratoszewicach

Show the MENU
07.11.2019

Współczesne warunki hodowli i chowu bydła mlecznego stwarzają wiele zagrożeń dla zdrowia zwierząt, o czym należy pamiętać realizując procesy produkcyjne w stadzie. O tym, jakie skutki mogą spowodować toksyczne substancje w paszach dla bydła oraz jakie problemy zdrowotne możemy napotkać odchowując cielęta będą mówili doświadczeni lekarze weterynarii, naukowcy z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego– PIB w Puławach na szkoleniu 13 listopada (w środę) 2019 roku o godz. 11.00 w Bratoszewicach ,w sali wykładowej Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.
Program szkolenia:
11,00 – 11,10 – rejestracja uczestników
11,10 – 12,10 - Toksyny, jako zagrożenie w praktyce żywienia bydła mlecznego, z uwzględnieniem toksycznych substancji chemicznych, fitotoksyn, mykotoksyn i jadów bakteryjnych. Botulizm u bydła, jako skutek zatrucia jadem kiełbasianym – prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek , Państwowy Instytut Weterynaryjny –PIB w Puławach
12,10 – 12,30 – przerwa kawowa
12,30 – 13,30 – Najczęściej występujące problemy zdrowotne w okresie odchowu cieląt z uwzględnieniem zagadnienia bioasekuracji stada bydła – prof. dr hab. Dariusz Bednarek, Państwowy Instytut Weterynaryjny –PIB w Puławach
Bratoszewice, 28.X.2019r C.Solarczyk