Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Dzień Czereśniowy w instytucie

Show the MENU
06.04.2018
dr Mirosław Sitarek

             

Specjaliści Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach uczestniczyli 5 kwietnia br. w Dniu Czereśniowym w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu InnoFruit współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Interreg – Baltic Sea Region). Było to w tym roku już czwarte seminarium w ramach tego projektu. Wcześniej odbyły się: Dzień Jabłoniowy w lutym oraz Dzień Śliwowy i „Pielęgnacja gleby” w marcu. Jeszcze w kwietniu br. odbędą się: Dzień Wiśniowy – 18.04.2018 r. i Dzień Brzoskwiniowy – 26.04.2018 r. Terminy i programy kolejnych spotkań z tego cyklu, w maju i w czerwcu, będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Instytutu Ogrodnictwa (www.inhort.pl).

       Dzień Czereśniowy rozpoczął się wykładem nt. Informacje o celach projektu InnoFruit, który wygłosił dr. Mirosław Sitarek. W projekcie tym bierze udział 8 partnerów z Łotwy, Litwy, Szwecji i Polski (IO w Skierniewicach). Celem projektu jest rozwój potencjału sektora produkcji i przetwórstwa owoców w krajach nadbałtyckich i zabezpieczenie dostępności zdrowych wysokiej jakości owoców oraz przetworów owocowych poprzez poparte nauką innowacje, co w efekcie przyniesie wzrost konkurencyjności i długotrwałą stabilność rynku owocowego na Łotwie, Litwie, w Polsce i Szwecji.

       Kolejne wykłady dotyczyły zagadnień związanych z uprawą czereśni. Czynnikami sprzyjającymi towarowej uprawie czereśni są: drzewka czereśni na podkładkach karłowych lub z wstawkami skarlającymi, nowe wartościowe odmiany, nowe technologie uprawy, wysoka jakość materiału szkółkarskiego i efekt ekonomiczny.

       Podczas seminarium o modelach sadów czereśniowych spotykanych w Europie i na świecie oraz o znaczeniu podkładki w nowoczesnej  uprawie czereśni mówił dr Mirosław Sitarek. Natomiast o zaletach i wadach nowych odmian czereśni w uprawie w warunkach klimatycznych Polski zaznajomiła słuchaczy dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO. Na podstawie wieloletnich obserwacji i badań z bardzo dużej kolekcji odmian czereśni, która znajduje się w sadach instytutu, omówione zostały odmiany najbardziej perspektywiczne.

       I dla zainteresowanych informacja, iż, m.in., z kolekcją odmian czereśni można się zapoznać co roku w czerwcu, w sadzie doświadczalnym instytutu w Dąbrowicach podczas Dnia Otwartych Drzwi.  W kończącym spotkanie wykładzie dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO omówiła perspektywy zbioru maszynowego czereśni na rynek deserowy.

 Tekst i fot.: Ewa Szewczyk

 

 

 

dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO
dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO