150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Dodatkowe pieniądze z PROW dla hodowców krów i świń

Show the MENU
10.01.2020

Rolnicy, którzy poprawią warunki utrzymania zwierząt, mogą liczyć na dofinansowanie z działania Dobrostan zwierząt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014–2020 – tak wynika z projektu ustawy przyjętej 7 stycznia tego roku przez Radę Ministrów. Dotacja przysługiwać będzie za realizację zobowiązań, które wykraczają ponad dotychczas obowiązujące normy. Jeśli rolnik zwiększy powierzchnię przypadającą na jedno zwierzę co najmniej o 20% w stosunku do wymaganej minimalnej powierzchni albo zapewni zwierzętom dostęp do wybiegu lub pastwiska, może otrzymać dodatkowe środki ( tzw. płatność dobrostanową). Przewidziano wprowadzenie dwóch pakietów: Dobrostan świńDobrostan krów z wyodrębnionymi wariantami, dla których ustalono stawki dopłat.  Dofinansowanie wygląda następująco:

Pakiet Dobrostan świń:

1)      Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach – dopłata 301 zł/szt./ rok

2)      Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach – dopłata 24 zł/szt./rok

3)      Dobrostan loch – dostęp do wybiegu – dopłata 612 zł/szt./rok

4)      Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu – dopłata 33 zł/szt./rok

Pakiet Dobrostan krów:

Dobrostan krów mlecznych – wypas – dotacja w wysokości 185 zł/szt. rocznie; warunkiem koniecznym do spełnienia będzie wypas krów przez co najmniej 120 dni w okresie wegetacyjnym w ciągu roku

Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach – dotacja w wysokości 595 zł/szt. rocznie

Dobrostan krów mamek – dotacja 329 zł/szt. rocznie

       Wnioski o dopłaty można będzie składać od 15 marca do 15 maja za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus .

       Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy zostaną określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zacznie obowiązywać od 15 marca 2020 r.

 Małgorzata Ziółkowska

Źródło: www.minrol.gov.pl