Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Dodatkowe 2 punkty do modernizacji

Show the MENU
07.02.2018

Jak zwiększyć szanse wniosku na otrzymanie wsparcia w ramach działania Modernizacja?

Za chwilę rusza nabór wniosków na Modernizację Gospodarstw Rolnych. Już teraz warto pomyśleć, w jaki sposób zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania.

Przypominamy, że - zgodnie z przepisami prawa zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych - za uczestnictwo w Systemach jakości żywności rolnikowi przysługują dodatkowe 2 punkty.

Systemem, który daje taką możliwość, jest System QMP, którego administratorem jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Do podstawowych wymagań systemu zaliczamy:

  • odpowiedni dobór zwierząt do opasu:
    • do systemu kwalifikują się mieszańcze mięsne (MM) oraz zwierzęta ras mięsnych takich jak Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN), (AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simental (SM)
  • bezuwięziowy system utrzymywania.

 Ważna informacja: nie wszystkie zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie muszą spełniać wymagania Systemu QMP.

Certyfikat zostanie wystawiony wyłącznie na sztuki wskazane przez producenta.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z administratorem systemu:
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, telefon: +48 22 622 09 87    

 Katarzyna Nowak