Demonstracje Białkowe

Show the MENU
29.04.2024

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Celem operacji jest promowanie oraz upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w produkcji oraz wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe. Okres realizacji przewidziany jest od 2 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2025 r. Operacja realizowana będzie przez Konsorcjum w składzie: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu; Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU); Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy oraz wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce.

Przedsięwzięcie polega na założeniu i utrzymaniu w okresie jego wdrażania, zgodnie z instrukcją opracowaną przez opiekuna naukowego, obiektów demonstracyjnych. Na terenie kraju będzie ich łącznie 91, w tym:

  • 41 typu A, prowadzących produkcję roślin białkowych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), szczególnie w stacjach i zakładach doświadczalnych oceny odmian
  • 40 typu B, w gospodarstwach uprawiających rośliny białkowe na nasiona z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt gospodarskich i utrzymujących świnie lub drób
  • 10 typu C (w 10 województwach), w podmiocie wytwarzającym pasze dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w kraju.

Podczas wizyt w obiektach demonstracyjnych, w zależności od ich rodzaju, realizowany będzie program uwzględniający zagadnienia innowacyjnych rozwiązań oraz dobrych praktyk w uprawach roślin bobowatych, tj.: grochu, łubinów i soi. Odbędzie się również prezentacja przygotowania pasz za pomocą destrudera. Demonstracja ma również w swoim zakresie żywienie zwierząt (trzody chlewnej i drobiu) oraz zbadanie wpływu składu paszy i udziału w niej roślin białkowych na ich zdrowotność i produktywność. W obiektach demonstracyjnych zostaną omówione problemy, rodzaje ryzyka i sposoby ich ograniczania oraz metody przetwarzania nasion roślin białkowych i stosowania ich w żywieniu zwierząt.

Wizyta w podmiocie wytwarzającym pasze dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w kraju pozwoli na zapoznanie uczestników z procesami, takimi jak: przyjęcie surowca (laboratorium, ocena, analizy), magazynowanie, dozowanie, przetwarzanie, mieszanie, natłuszczanie, granulacja i ocena wyrobu gotowego.

Demonstracje zostaną zrealizowane nieodpłatnie dla 3.302 ostatecznych odbiorców, przy czym każdy z nich będzie uczestniczył w wizycie w obiekcie A, B i C. W województwie łódzkim będą się one odbywać w czerwcu tego roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami pod numerem telefonu 42 719 89 28 wew. 324.

 

Anna Browarek