• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Przedsiębiorczości
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Aktualności

Reklama

Zapraszamy na szkolenie

Przedsiębiorco, zaplanuj swój udział w targach

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą promować i sprzedawać swoje produkty podczas imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, do zaplanowania udziału w naszych imprezach w 2017 roku. Ich harmonogram znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Kalendarium targów, wystaw i imprez.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie

Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Adam Sekściński, zawarł 14 października 2016 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego dzieci osób ubezpieczonych w KRUS.

Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - wnioski TYLKO do 5.12.2016 r.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR, którym została wprowadzona w 2016 r. dodatkowa pomoc finansowa dla producentów rolnych.