UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Gospodarstwo Ekologiczne Dariusz Cłapka

Show the MENU
I. DANE IDENTYFIKACYJNE            
1. Imię i nazwisko  Dariusz Cłapka
2. Adres            
Miejscowość  Kuźnica Zagrzebska
ulica   numer domu  19
Województwo   Powiat  sieradzki
Gmina  Klonowa
Telefon   fax  
E-mail  
Adres strony internetowej gospodarstwa        
 
3. Nazwa jednostki certyfikującej        
 PGN Spółka z o.o.
4. Numer aktualnego certyfikatu        
 PL-EKO-02-000627/17
                   
II. OPIS DZIAŁALNOŚCI            
1. Powierzchnia gospodarstwa:            
Całkowita w ha  27,73      
W tym:  Grunty orne  26,63 ha      
  Sady i jagodniki   ha      
  Użytki zielone  1,10 ha      
Zwierzęta ogółem (szt.)        
W tym: bydło  27 szt.      
  trzoda chlewna   szt.      
  drób  10 szt.      
  Inne   :   szt.      
                   
2. Wykaz produktów ekologicznych:  surowce i przetwory deklarowane do sprzedaży
 zboża, mieszanka zbożowa, mleko, opasy