Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Show the MENU

SIR

10.08.2017
Każdy rolnik szuka informacji, jaka cena za sprzedawane produkty byłaby osiągalna na rynku. Szuka jej w mediach i swoim bliższym lub dalszym otoczeniu. Sama wiedza o cenie nie daje mu jednak informacji, czy odbiorca, z którym współpracuje jest gotowy taką cenę mu zaoferować. W tej sprawie może...
10.08.2017
W dniu 8 sierpnia br. odbyło się spotkanie pracowników SIR z Panem Sebastianem Balcerakiem przedstawicielem portalu Dograne.pl, który zaprezentował funkcjonowanie innowacyjnej giełdy współpracy rolnej jaką jest dograne.pl. Pan Sebastian Balcerak przedstawił pracownikom SIR jak funkcjonuje system,...
10.08.2017
Sieć EIP-AGRI (2015)  Tłumaczenie broszury EIP-AGRI Brochure EIP-AGRI Network, która została opracowana oraz wydana przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. Tłumaczenie broszury zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów...
28.07.2017
  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Partnera KSOW Piotra Korwin Kochanowskiego. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi...
25.07.2017
Tłumaczenie broszury EIP-AGRI Brochure on Reducing antibiotics in pig farming,  która została opracowana oraz wydana przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. Tłumaczenie broszury zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów...
25.07.2017
Tłumaczenie broszury EIP-AGRI Brochure on the EIP-AGRI Service Point - How can we help you?, która została opracowana oraz wydana przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. Tłumaczenie broszury zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju...
25.07.2017
Tłumaczenie broszury EIP-AGRI Brochure on Innovative solutions for organic farmers in the EU - Optimising arable yields, która została opracowana oraz wydana przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. Tłumaczenie broszury zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów...
21.07.2017
Informujemy, iż dnia 20 lipca br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej  w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju...
10.07.2017
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 10 lipca br. podpisał umowę z partnerem KSOW Piotrem Korwinem Kochanowskim na realizację operacji pn. Poszukiwanie i przygotowanie potencjalnych członków grup operacyjnych w województwie łódzkim. Stronę ŁODR reprezentował Marek Sarwa,...
29.06.2017
„Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych: • Moving from source to sink in arable farming • Circular Horticulture • Enhancing production and use of renewable energy on the farm   Osoby posiadające...

Strony