150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Show the MENU

SIR

07.11.2016
W dniach 07-08.11.2016 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego wykonujących zadania na rzecz SIR. Obecny na spotkaniu łódzki broker innowacji oraz koledzy i koleżanki z pozostałych ODR...
03.11.2016
W dniach 03-04.11.2016 w w hotelu Fabryka Wełny w Pabianicach odbyło się organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Forum Inspiracji dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Łódzkiego 2016 poświęconemu branży Innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego. Głównym...
25.10.2016
25 października 2016 roku w Sali konferencyjnej Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach pracownicy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizowali szkolenie pn. „Innowacyjny system utrzymania klimatu w budynkach inwentarskich". Licznie zebrani uczestnicy...
27.09.2016
W dniu 27 września łódzki zespół SIR zorganizował w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2016 – 2017 szkolenie "Innowacyjne technologie w przetwórstwie owocowo-warzywnym". Odbywające się w sali konferencyjnej Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego szkolenie było skierowane do rolników,...
21.09.2016
W dniach 21-23 września Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział Kraków organizował 3 dniowe szkolenie „Kreowanie partnerstwa w ramach SIR dla działania Współpraca PROW 2014-2020”. Szkolenie było skierowane do wielu podmiotów w tym min. do doradców rolnych, pracowników SIR, członków...
17.09.2016
W dniach 17-18.09.2016 r. w Kościerzynie odbyły się organizowane przez miejscowy oddział Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dwudzieste trzecie Krajowe Dni Ziemniaka oraz Kościerzyński Dzień Ziemniaka. Impreza była współorganizowana z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut...
15.09.2016
W dniach 15-16. 09.2016 r. w Radzikowie w siedzibie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin miała miejsce kolejna konferencja współorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z cyklu „Nauka Doradztwu Rolniczemu”. Konferencja miała na celu w sposób merytoryczny i praktyczny zapoznać...
12.09.2016
W dniach 12-13.09.2016 roku w Ołtarzewie koło Ożarowa Mazowieckiego odbyła się ogólnopolska konferencja „Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja została zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w...
08.09.2016
W dniu 08.09.2016r w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się szkolenie  "Innowacyjność w rolnictwie - szansą na rozwój". Szkolenie było organizowane przez zespół łódzkiej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach planu operacyjnego na lata 2016-2017...
02.09.2016
Po okresie wytężonej pracy dla rolników związanej ze żniwami nastał czas dożynek, czas radości, odpoczynku i podziękowania za obfite plony. W tym roku wojewódzkie obchody dożynkowe zostały zorganizowane w miejscowości Piątek, która znana jest w całym kraju z faktu, iż jest geometrycznym środkiem...

Strony