UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Show the MENU

SIR

28.06.2021
''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  ...
20.05.2021
  W imieniu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie zapraszamy do udziały w konkursie pn. „Moje własne innowacje” Konkurs ma na celu promowanie małych innowacji, które zostały samodzielnie opracowane przez rolników lub członków ich rodzin i mają funkcjonalne zastosowanie w ich...
12.05.2021
Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym ARiMR zakończy nabór do działania Współpraca w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw. Przypominamy, że wnioski o przyznanie wsparcia z niezbędną dokumentacją przyjmuje Centrala ARiMR. Można je złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie...
01.03.2021
Szanowni Państwo, od 29 marca do 12 maja 2021r. będzie można składać wnioski do Centrali ARiMR. 325 tys. zł lub 280 tys. zł może otrzymać grupa operacyjna, której celem będzie tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, które obejmują ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę...
19.02.2021
  O dotację może wnioskować grupa już 5 rolników oferujących różne produkty rolne i przetwory z nich, którzy: a)       spełniają wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności: – w ramach dostaw bezpośrednich lub – przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych...
17.02.2021
Szanowni Państwo,   zapraszamy na konsultacje wszystkich rolników i innych interesariuszy działania Współpraca w ramach PROW na lata 2014-2020 w zakresie tworzenia Krótkich łańcuchów dostaw na potrzeby aplikowania w ramach naboru w ARiMR. Konsultacje w siedzibie ŁODR w Bratoszewicach, w oddziałach...
17.02.2021
Szanowni Państwo, 20 lutego o godzinie 11:00 odbędzie się bezpłatny webinar zorganizowany przez Polski Związek Pszczelarski dotyczący upowszechnienia wiedzy na temat roli produktów pszczelich i apiterapii. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy kliknąć: Wszystko o produktach pszczelich i apiterapii...
30.12.2020
Szanowni Państwo, duże ułatwienia w tworzeniu grup operacyjnych obejmujących krótkie łańcuchy dostaw przygotowało Ministerstwo w zmianie do rozporządzenia "Współpraca". Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania...
14.12.2020
Szanowni Państwo, zapraszamy zainteresowanych rolników produkujących w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, MOL-a lub dostaw bezpośrednich, właścicieli małych winnic, a także osoby, które są zainteresowane taką produkcją w gospodarstwie do tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania...
14.12.2020
W ramach działania Współpraca ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach w 2020 roku zrealizował projekt grupy operacyjnej pn. Polski Ocet Owocowy. ŁODR pełnił funcję lidera oepracji polegającej na wytworzeniu innowacyjnej technologii produkcji octu owocowego oraz nowego znacznie udoskonalonego produktu. Do...

Strony