150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

ZAPRASZAMY do udziału w konferencji pn. konferencji pn. „Nowoczesne technologie w uprawie kukurydzy” - 25.09.2019 r.

Show the MENU

SIR

09.09.2019
Autor zdjęcia: photos.com

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

ZAPROSZENIE

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji

pn. „Nowoczesne technologie w uprawie kukurydzy” 

który odbędzie się w dniu 25.09.2019 r. na terenie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Konferencja organizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

Konferencja skierowana jest do: rolników, przetwórców, przedsiębiorców, pracowników naukowych, doradców rolniczych, mieszkańców obszarów wiejskich oraz potencjalnych członków grup operacyjnych EPI. 

 

 

W programie:

I. Wykłady:

1. Wykład nt. Nowoczesne metody doboru odmiany kukurydzy do uprawy. 

2. Wykład nt. Wzrost roślin kukurydzy, a nowoczesne metody odżywiania. 

3. Wykład nt. Innowacyjne metody ochrony kukurydzy przed szkodnikami. 

II. Prezentacja/omówienie odmian, które znajdują się na poletkach demonstracyjnych ŁODR.

III. Wizyta na poletkach demonstracyjnych ŁODR.

  

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe.

 

 Ilość miejsc: 80

 Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej*:

k [dot] brykatlodr-bratoszewice [dot] pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 23.09.2019 r. do godz. 12.00

Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 Ilość miejsc jest ograniczona w związku z powyższym o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby które zakwalifikują się na szkolenie otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

 

Więcej informacji:

Katarzyna Bryk

e-mail: k.bryk@lodr-bratoszewice.pl

tel. 519 646 554

 

* prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu jego skanu podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem pod adres poczty elektronicznej: k.bryk@lodr-bratoszewice.pl. Karta zgłoszeniowa załączona poniżej.

Do pobrania: 
PDF icon KARTA ZGŁOSZENIOWA (251.121 kB)