Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Wizyta studyjna partnerów i interesariuszy projektu SME Organics w województwie łódzkim

Show the MENU

SIR

02.03.2018
logo sme

W dniach 27 i 28 lutego gościliśmy w województwie łódzkim partnerów i interesariuszy międzynarodowego projektu SME Organics realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPE. Głównym założeniem projektu jestzwiększenie konkurencyjności i trwałości MŚP w branży ekologicznej uczestniczących regionów poprzez poprawę polityki i programów w ramach celu: Inwestycje na rzecz Wzrostu Gospodarczego i Zatrudnienia. Ważnym celem projektu jest również rozwój przedsiębiorczości i wspieranie istniejących podmiotów, w tym MŚP, w zakresie poprawy ich wydajności, tak aby zapewnić zdolność wzrostu całego regionalnego sektora ekologicznego na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Projekt jest realizowany przez Województwo Łódzkie w partnerstwie z 7 regionami w Unii Europejskiej:  Navarra (Hiszpania), Puglia (Włochy), Region Północno-Zachodni (Rumunia), Akwitania (Francja), Lombardia (Włochy), Ostrobotnia Południowa (Finlandia), Argowia (Szwajcaria). Z tych regionów przybyli do Polski, do województwa łódzkiego uczestnicy ostatniej, ósmej już wizyty studyjnej. Główny organizator wizyty Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz towarzyszący mu interesariusze projektu, w tym Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach przygotowali bardzo ciekawy ale zarazem intensywny program spotkania. Pierwszego dnia uczestnicy udali się do Politechnik Łódzkiej, gdzie na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności w godzinach przedpołudniowych mieli okazję wysłuchać kilku prezentacji przygotowanych przez kadrę naukowa Politechniki Łódzkiej. Pan Tomasz Olejnik Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju PŁ otworzył serię prelekcji witając zebranych gości oraz prezentując strukturę i zasady funkcjonowania Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Następnie zaprezentowano merytoryczne wykłady min. „Probiotyki w żywieniu człowieka” czy też „ Płynne złoto dla zdrowia” przedstawiający pozytywny wpływ spożycia miodu na zdrowie człowieka. Po wizycie w Politechnice Łódzkiej uczestnicy udali się autokarem do firmy Bifix produkującej ekologiczne herbaty, zioła, suszone owoce i inne tego typu produkty. Oprowadzani przez założyciela i właściciela firmy panaWojciecha Piaseckiego goście mieli okazję zobaczyć od wewnątrz zakład produkcyjny i poznać zasady jego funkcjonowania. Rozmiar zakładu oraz nowoczesne linie produkcyjne, ale również fantastyczne owocowo - ziołowe zapachy zrobiły duże wrażenie na uczestnikach wizyty. Z firmy BIfix uczestnicy zostali przewiezieni do miejscowości Dobroń, gdzie znajduję się firma Jantoń produkująca ekologiczne wina i inne napoje alkoholowe. Nasi goście mieli okazję zobaczyć linie produkcyjne ekologicznego wina i dowiedzieć się z jakich owoców jest produkowane i w jakiej technologii. Ciekawostką dla niektórych uczestników był fakt, że firma Jantoń eksportuję swoje produktu do różnych miejsc na całym świecie, w tym również do miejsc skąd przyjechali partnerzy i interesariusze projektu. Na koniec pierwszego dnia wizyty uczestnicy mieli okazje poznać nie tylko genezę powstania innowacyjnego produktu spożywczego jakim są Ogórki termalne z Uniejowa, ale również spróbować tych smacznych warzyw kiszonych w uniejowskiej solance. Drugi dzień wizyty to przede wszystkim przedpołudniowa wizyta w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. W nowoczesnej, świeżo wyremontowanej i niedawno oddanej do użytku sali konferencyjnej dyrektor ośrodka pan Marek Sarwa przywitał gości i otworzył cześć merytoryczną drugiego dnia wizyty. W pierwszej prelekcji pan dyrektor przedstawił strukturę  ośrodka, zasady jego funkcjonowania oraz najnowsze działania w zakresie ekologii oraz innowacji w rolnictwie. Kolejne wykłady to prezentacja pana Jerzego Kuzańskiego dyrektora Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego pt. „ Rolnictwo energią regionu łódzkiego” oraz „Korzystne mikroorganizmy w ogrodnictwie ekologicznym” zaprezentowanego przez panią profesor Lidię Sas-Paszt z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Pozostałą część wizyty w Bratoszewicach zajęły wystąpienia rolników z województwa łódzkiego, którzy prowadzą gospodarstwa zgodnie z normami ekologicznymi. Swoje gospodarstwa i osiągane w nich rezultaty w uprawach ekologicznych zaprezentowała pani Monika Mrowińska, pan  Arkadiusz Kartus oraz pan Artur Kurzeja. Jako ostatni swój wykład pt. ”Dlaczego mam zdrowe pszczoły” przedstawił pana Andrzeja Kołuda prowadzący ekologiczną pasiekę. Spotkanie w Bratoszewicach zostało zakończone dyskusją podczas, której prelegenci udzielali odpowiedzi na pytania kierowane przez uczestników wyjazdu. Druga część dnia to wyjazd do rodzinnej firmy Wichrowy Sad, gdzie uczestnikom zaprezentowano proces tłoczenia naturalnych i ekologicznych sków owocowych i warzywnych oraz wizyta w Skansenie w Nagawkach, gdzie omawiano możliwości łączenia tradycji ludowych w tym kulinarnych z ekologicznym podejściem do produkcji żywności.

Z licznych pozytywnych komentarzy i opinii udzielonych przez uczestników wizyty można stwierdzić, iż wizyta w województwie łódzkim była ważnym merytorycznie i praktycznie elementem w pracach projektowych SME Organics.

Doświadczenia i wiedza zebrana podczas dwudniowej wizyty w Polsce jak również podczas wcześniejszych wizyt studyjnych w innych krajach Europy powinny być pomocne dla polskich interesariuszy projektu w opracowaniu Regionalnego Planu Działań, będącego szansą dla zwiększenia konkurencyjności MŚP w branży ekologicznej  w regionie łódzkim. Co ważne w projekcie współuczestniczą pracownicy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, którzy podczas wyżej wymienionych spotkań, wizyt i konferencji nie tylko promują idee innowacji w rolnictwie w tym przypadku ekologicznym, ale i również wyszukują nowe pomysły i innowacyjne koncepcje rolnicze, które powinny być promowane i wykorzystywane na szerszą skalę.